Karel Koplimets. Juhtum nr. 11.Talsinki. Pigmentprint. 2016

Juhtum nr 11.Talsinki

Karel Koplimets

Eluliste nähtuste valusama, ahistavama külje dokumenteerija ja võimendajana tuntud Karel Koplimetsa seekordne näituseprojekt vaatleb ühtaegu aja möödumisega kaasneva isikliku mälu kui ka selle aluseks olevate muutuste olemust ühiskonnas.