Foto: Karolin Nummert

Haridus

Kunstihoonesse on põhjust tihti sisse astuda, sest iga paari kuu tagant vahetuvad näitused toovad uued põnevad galeriitunnid ja ringkäigud, mis on kokku pandud koostöös Sally Stuudioga.

 

Tavapärastel avamisaegadel on etteteatamisega võimalik osa saada meie haridusprogrammidest – galeriitundidest või näituseringkäikudest. Minimaalne osalejate arv on neli inimest ning programme saab tellida nii eesti, vene kui ka inglise keeles, soovi korral keelekümblusena. Osalemise eest lisatasu ei küsita, osta tuleb vaid näitusepilet. Täpsemat infot haridusprogrammide ja avalike ringkäikude kohta: publik@kunstihoone.ee

 

“Maaelu kroonika”

vanusele 5—12

 

ÜLDOSKUSED ja -PÄDEVUSED: tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed oskused, kultuuri- ja väärtuspädevus

FOOKUS: elu maal, põllumajandustoodete teekond tootjalt tarbijani

 

Programmis “Maaelu kroonika” uurime, kuidas kunst kujutab igapäevaelu maal. Küsime, kas päriselt on ka nii? Kui ei ole, siis kas kunstnik kasutab metafoori, teeb nalja, provotseerib… või ei tea, millest räägib? Maalid, skulptuurid ja interaktiivsed installatsioonid aitavad mõista leiva teekonda viljapõllult poodi ja lambapügamise peensusi. Praktilise ülesandena paneme oma teadmised proovile ja kaardistame igapäevase toidukorvi teekonna põllult meie lauale.

“Maaelu metafoor”

Põhikooli vanemale astmele ja gümnaasiumile

 

ÜLDPÄDEVUSED : kultuuri- ja väärtuspädevus, suhtluspädevus

FOOKUS: kunstikeel, loomestrateegiad, maaelu kujutised

 

Mis juhtub, kui kutsuda Eesti kunstnikke üles maaelu kujutama? Kuidas kujutada maaelu protsesse, millega igapäevane kokkupuude tihtipeale puudub? Programmis “Maaelu metafoor” uurime, milliseid loomestrateegiaid kunstnikud kasutavad. Analüüsime, kas tegemist on maaelu otsese kujutamisega, uue tähenduse tekkeks eri kontekstidest pärinevate kujutiste kõrvutamisega või on teoses peidus nutikas metafoor. Praktilise ülesandena valmib valitud loovstrateegiat kasutades toiduahela teemalise teose kavand.

Ringkäik näitusel

Igas vanuses huvilistele

 

Giidituur on kõige lihtsam haridusprogramm. Mõeldud kõigile, kes tahavad näitusest rohkem teada. Meie programmijuht avab tagamaid ning külastajad saavad esitada küsimusi. See on erakordselt mõnus viis saada kunstist rohkem teada. Registreeru julgelt ja telli giidituur endale sobival ajal. Korraldame selliseid ringkäike gruppidele alates neljast inimesest. Lisaks siit tellitavatele ringkäikudele toimuvad ka regulaarsed, avalikud tuurid. Nende kohta leiad infot meie programmist.