Foto: Karolin Nummert

Haridus

Kunstihoonesse on põhjust tihti sisse astuda, sest iga paari kuu tagant vahetuvad näitused toovad uued põnevad galeriitunnid ja ringkäigud, mis on kokku pandud koostöös Sally Stuudioga.

 

Tavapärastel avamisaegadel on etteteatamisega võimalik osa saada meie haridusprogrammidest – galeriitundidest või näituseringkäikudest. Minimaalne osalejate arv on neli inimest ning programme saab tellida nii eesti, vene kui ka inglise keeles, soovi korral keelekümblusena. Osalemise eest lisatasu ei küsita, osta tuleb vaid näitusepilet.

Globaalne kontroll ja tsensuur haridusprogramm

Goethe Instituudi ja Tallinna Kunstihoone näitus “Globaalne kontroll ja tsensuur” avab digimaailma kunstniku pilguga. Võta näitusest maksimum, osale publikuprogrammis! Programme saab tellida eesti, saksa, vene ja inglise keeles, soovi korral keelekümblusena.

 

NB! Õpilasgruppidele väljaspool Harjumaad on võimalik taotleda toetust bussitranspordiks e-maili teel: helena.kaasik@goethe.de. Kuna kohtade arv on limiteeritud, siis kõigile sooviavaldajatele me transporti garanteerida ei saa. Teiega võetakse ühendust detailide täpsustamiseks.

“Selfie”

(keeled: EST, ENG, RUS)

Vanusele 7–9 ja 10–12

 

ÜLDPÄDEVUSED: väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus, suhtluspädevus, IT-pädevus

FOOKUS: selfie, mugavus vs. privaatsus, geolokatsioon

 
Kaasaskantav tehnoloogia – nutitelefon ja -kell, tahvelarvuti, seikluskaamera jmt  –  muudab meie elu palju lihtsamaks ja põnevamaks. Nii meie teadmisel kui teadmata toimub pidev andmeside, bittid ja baidid liiguvad üles ja alla ning kuhugi kogunevad andekogumid.  Tihtipeale me enam ei juurdle, kui pildistame kiire pildi iseendast või sõpradest – selfie või frendsie – ja postitame selle sotsiaalvõrgustikus. Näitusel uurime, kas keegi võib meid jälgida ja millised ohud meid virtuaalmaailmas luuravad. Otsime turvalise suhtlemise viise ja valmistame netikäitumise kohta õpetlikud piktogrammid, millest võib koolis soovi korral näituse koostada.

 

“Mugavus versus turvalisus”

(keeled: EST, ENG, RUS, GER)

Põhikooli vanemale astmele ja gümnaasiumile

 

ÜLDPÄDEVUSED: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, tehnoloogiaalane pädevus, digipädevus

FOOKUS: virtuaalne jälgimine ja jälgitud olemine, tsensuur, turvalisus vs. mugavus

 

Kaasaegne kunst küsib küsimusi ja rõhub ühiskonna valupunktidele. Programmis „Mugavus versus turvalisus“ uurime näitust läbi isikliku kogemuse. Arutleme teostest inspireerituna, kumb on virtuaalses maailmas toimetades olulisem: kas mugavus või turvalisus? Arutluse keskmes on rakendused, mida valdav enamus noortest igapäevaselt kasutab. Näiteks uurime, mis juhtub, kui Instagrami avalikul kontol lubada geolokatsioon ehk automaatne asukoha määramine. Võrdleme interaktiivses installatsioonis erinevate riikide otsingumootoreid ja nende piiranguid ja küsime endalt, kas ja kui palju on meile kasuks see, kui meie kohta kogutakse andmeid. Refleksiooniks koostame piktogrammid turvalise internetikäitumise kohta.

 

“1984”

(keeled: EST, ENG, RUS, GER)

Põhikooli vanemale astmele ja gümnaasiumile

 
ÜLDPÄDEVUSED: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, tehnoloogiaalane pädevus, digipädevus

FOOKUS: demokraatia, kontroll, jälgimisühiskond, tsensuur

 
Programmi keskmes on teemad, mida käsitleb George Orwelli kuulus romaan „1984“, mille abil lõimime kirjandust, kunsti, tehnoloogiat ja ühiskonnateadust.

Küsime, miks ja kuidas on tänasel kodanikuaktiivsuse, sotsiaalmeedia ja ühiskondlike liikumiste ajajärgul jälgimisühiskond, kontrollimine, tsensuur ja enesetsensuur jätkuvalt aktuaalsed. Tundi läbiv joon on saksa ja eesti digitaalsete paradigmade võrdlus ehk mugavus vs. turvalisus, pragmaatilisus vs. privaatsus, aset leiab teostele toetuv argumenteeritud väitlus.

 
NB! Parima kogemuse saamiseks tasub enne tundi Orwelli romaani lugeda!

“Unusta ära!”

TARGALT INTERNETIS TÖÖTUBA

(eesti keeles)

Kõigile huvilistele

 

ÜLDPÄDEVUSED: digipädevus

FOOKUS: privaatsus, big data võimalused, tehisintellekt

 

Tunni keskseks teemaks on ootused ja hirmud seoses infotehnoloogiaga. Kaardistame näituse külastamisel kerkinud mõtteid ning leiame neile sobiva konteksti kas hirmu või ootuse lahtris. Seejärel käsitleme nende hirmude ja ootuste vastavust tehnilistele võimalustele, mis on olemas ning lähiajal ehk kättesaadav. Toome näiteid eeldustest, et ootused saaksid täituda, ja anname soovitusi hirmudest ülesaamiseks.

 

Tunni lõpus koostame isikliku tegevuskava, mis annaks alust eeldada, et digitaalmaailmas elu on pisut rohkem selline nagu ootad ja vähem selline, mida kardad.

Ringkäik näitusel

Igas vanuses huvilistele

 

Giidituur on kõige lihtsam haridusprogramm. Mõeldud kõigile, kes tahavad näitusest rohkem teada. Meie programmijuht avab tagamaid ning külastajad saavad esitada küsimusi. See on erakordselt mõnus viis saada kunstist rohkem teada. Registreeru julgelt ja telli giidituur endale sobival ajal. Korraldame selliseid ringkäike gruppidele alates neljast inimesest. Lisaks siit tellitavatele ringkäikudele toimuvad ka regulaarsed, avalikud tuurid. Nende kohta leiad infot meie programmist.