“1984”

(keeled: EST, ENG, RUS, GER)

Põhikooli vanemale astmele ja gümnaasiumile

 
ÜLDPÄDEVUSED: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, tehnoloogiaalane pädevus, digipädevus

FOOKUS: demokraatia, kontroll, jälgimisühiskond, tsensuur

 
Programmi keskmes on teemad, mida käsitleb George Orwelli kuulus romaan „1984“, mille abil lõimime kirjandust, kunsti, tehnoloogiat ja ühiskonnateadust.

Küsime, miks ja kuidas on tänasel kodanikuaktiivsuse, sotsiaalmeedia ja ühiskondlike liikumiste ajajärgul jälgimisühiskond, kontrollimine, tsensuur ja enesetsensuur jätkuvalt aktuaalsed. Tundi läbiv joon on saksa ja eesti digitaalsete paradigmade võrdlus ehk mugavus vs. turvalisus, pragmaatilisus vs. privaatsus, aset leiab teostele toetuv argumenteeritud väitlus.

 
NB! Parima kogemuse saamiseks tasub enne tundi Orwelli romaani lugeda!