Tallinna Kunstihoone

“Fiktsioon”

Vanusele 13+

90 min

 

FOOKUS: teoste loominguline tõlgendamine

KUNSTISÕNAVARA: kuraatorinäitus, fiktsioon, visuaalsus, narratiiv

ÜLDPÄDEVUSED: Kultuuri- ja väärtuspädevus, suhtluspädevus, digipädevus

 

“Mis siis, kui laseksime lahti mõttest, et näitus peab peegeldama midagi kunstist või ümbritsevast olukorrast? Mis siis, kui selle asemel lubame sellel olla fiktsioon?” Nii küsib Anthea Buys, näituse “Visuaalkurnatus” kuraator. Nii kohtubki näitusel tähelepanelik teoste vaatlus tõlgendusvabadusega. Tulemuseks on põnevad seosed ja fiktsioon, lugude jutustamine. Tunni teises pooles võtame analüüsimise alla fotod isiklikust nutiseadmest, et leida, mis teeb ühest fotost kunstiteose ning koostame neist kureeritud näituse.