Hasan Elahi.Stelae. Installatsioon. 2015
© ZKM Center for Art and Media Karlsruhe

“Mugavus versus turvalisus”

(keeled: EST, ENG, RUS, GER)

Põhikooli vanemale astmele ja gümnaasiumile

 

ÜLDPÄDEVUSED: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, tehnoloogiaalane pädevus, digipädevus

FOOKUS: virtuaalne jälgimine ja jälgitud olemine, tsensuur, turvalisus vs. mugavus

 

Kaasaegne kunst küsib küsimusi ja rõhub ühiskonna valupunktidele. Programmis „Mugavus versus turvalisus“ uurime näitust läbi isikliku kogemuse. Arutleme teostest inspireerituna, kumb on virtuaalses maailmas toimetades olulisem: kas mugavus või turvalisus? Arutluse keskmes on rakendused, mida valdav enamus noortest igapäevaselt kasutab. Näiteks uurime, mis juhtub, kui Instagrami avalikul kontol lubada geolokatsioon ehk automaatne asukoha määramine. Võrdleme interaktiivses installatsioonis erinevate riikide otsingumootoreid ja nende piiranguid ja küsime endalt, kas ja kui palju on meile kasuks see, kui meie kohta kogutakse andmeid. Refleksiooniks koostame piktogrammid turvalise internetikäitumise kohta.