Tallinna Kunstihoone

“Tõlgendusmängud”

Vanusele 5–8

90 min

 

FOOKUS: kunstiteoste vaba tõlgendamine

KUNSTISÕNAVARA:  fotograafia, kuraatorinäitus

ÜLDOSKUSED JA – PÄDEVUSED: mänguoskused, tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed oskused; väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus, suhtluspädevus

 

Mis juhtub, kui kuraator loobub konkreetsest kavastusest ja annab vaatajale vabaduse nautida näitust nii, nagu igaüks soovib? Sünnib vabadus vaadata just nii, nagu ise soovid! “Tõlgendusmängud” ongi näituse mängulise tõlgendamise ruum, kus uurime üksi ja grupis, püsti ja pikali, silmade ja kõrvade, mõistuse ja tundega. Keskmes on tähelepanelik vaatamine, seoste loomine ja teostest lähtuvad fantaasiarohked lood. Tunni lõpuosas koostame oma näituse.