“Unusta ära!”

TARGALT INTERNETIS TÖÖTUBA

(eesti keeles)

Kõigile huvilistele

 

ÜLDPÄDEVUSED: digipädevus

FOOKUS: privaatsus, big data võimalused, tehisintellekt

 

Tunni keskseks teemaks on ootused ja hirmud seoses infotehnoloogiaga. Kaardistame näituse külastamisel kerkinud mõtteid ning leiame neile sobiva konteksti kas hirmu või ootuse lahtris. Seejärel käsitleme nende hirmude ja ootuste vastavust tehnilistele võimalustele, mis on olemas ning lähiajal ehk kättesaadav. Toome näiteid eeldustest, et ootused saaksid täituda, ja anname soovitusi hirmudest ülesaamiseks.

 

Tunni lõpus koostame isikliku tegevuskava, mis annaks alust eeldada, et digitaalmaailmas elu on pisut rohkem selline nagu ootad ja vähem selline, mida kardad.