Birgit Püve. Untitled 1. 2016

Birgit Püve

Veel pealkirjastamata näituseprojekt keskendub Vao küla näitel Eesti fotokunstis seni olulisel määral kajastamata immigratsiooniteemale, kõrvutades uusi jäädvustusi arhiivimaterjalidega. Ka Vao, mis tänapäeval on laiema avalikkuse jaoks pigem samatähenduslik seal asuva pagulaskeskusega, on läbi aastate jäänud püsima eelkõige tänu immigratsioonile. Selles pika ajalooga kohas (esimest korda mainiti Vaod kirjalikes allikates juba 16. sajandil) kohtuvad kaks sisserändeperioodi, mis loovad oma esmaste erinevuste tõttu tähendusliku aluse dokumentaalseks kõrvutamiseks.