Skip to main content

Sõna mõjutus: puue, suhtlus, katkestus

Kuraatorid: Christine Sun Kim ja Niels Van Tomme

Tallinna Kunstihoones avatakse 13. detsembril rahvusvaheline kaasaegse kunsti näitus „Sõna mõjutus: puue, suhtlus, katkestus“. 13 kunstniku teosed valisid välja kuraatorid Christine Sun Kim ja Niels Van Tomme ning näitus saab teoks koostöös Õiguskantsleri Kantselei ja Brüsseli kunsti- ja meediakeskusega ARGOS.

 

Puuetega inimeste õiguste konventsioon (2006) on ÜRO rahvusvaheline inimõiguste kokkulepe, mille eesmärk on kaitsta puuetega inimeste õigusi. Näitus ja selle lisaprogramm tõukuvad nimetatud leppest, suhtudes samal ajal kriitiliselt kõnealuse dokumendi juriidiliselt korrektsesse keelekasutusse. Puuetega inimeste häält pole sageli kuulda ja neid mõistetakse valesti. Näituse ja selle lisaprogrammi eesmärk on avada puuete ja puuetega inimeste keele mõisteid teistele.

 

„Sõna mõjutus“ koondab kunstnike, graafiliste disainerite, kirjanike ja aktivistide loomingut ning tõstab esile olulised vaatenurgad, mis mõtestavad puuet millegi enama kui vaid häbimärgistatud „seisundina“. Näituse keskne idee on pakkuda välja uusi kontseptuaalseid ja eksperimentaalseid raamistikke, mis võimaldaksid keelt ja kommunikatsiooni mõtestada uuenduslikult – puuete kaudu, neid kaasates ja samal ajal neisse takerdumata. Nõnda arendatakse välja täiesti teistsugune kaasav vaade, mis on vaba suutmissurve seisukohtadest ja piirangutest.

 

Harjumuspärast keelt ja suhtlusviise „mõjutades“ viitab näitus valupunktile, et teadmuse ja võimusüsteemide ühesuunalisus on tõsine probleem. Ühtlasi püüab näitus katkestada niisuguse suhtumise, et aidata suurendada teadlikkust puuetega seotud küsimustes.

Osalevad kunstnikud: Andrea Crespo,  Alison O’Daniel, Canaries, Carmen Papalia & Heather Kai Smith, Dax Pierson, Erika Tammpere, Gudrun Hasle, Jeffrey Mansfield, Jesse Darling, Noëmi Lakmaier, Shannon Finnegan, Sunaura Taylor.

 

Näitus jääb avatuks 24. veebruarini 2020. See on ligipääsetav nii liikumis-, nägemis- kui ka kuulmispuudega inimestele. 

 

Näitusetuur eesti keeles eesti viipekeele tõlgiga: 14.12; 11.01; 25.01; 8.02 kell 14:00

Näitusetuur vene keeles vene viipekeele tõlgiga: 12.01, 26.01, 9.02, kell 16:00

Näitusetuur kirjeldustõlkega eesti keeles: 18.01; 01.02; 15.02 kell 15:00