Skip to main content

Viletsad mõtted

Kuraator Bad Ideas Collective

Bad Ideas Collective esitleb üksikkunstnike loodud ja ka ühistööna valminud, selge autorsuseta lühivideoid. Teosed käsitlevad loomeprotsessiga seotud sisemonolooge ja otsustusprotsessi, nihutades publikut eemale kaasava tootmise ja omandiga seotud küsimustest. Rõhk on mängu ausal kujutamisel ja ideede läbitöötamisel: kuidas neid kunstipraktikas hinnatakse ning kas need võetakse kasutusele või hüljatakse.

 

Sellises poolpihtimuslikus raamistikus võib tekkida omamoodi kollektiivne vormiline vabadus: kujuteldav kunstimaailmajärgne ruum, kus kõrvale heidetud võimaluste vaimud ringi heljuvad ja omavahel segunevad, vabastatuna autorsuse ning väärtuse ahelatest. Kas need kunstiteosed eksisteerivad ka paralleelreaalsuses – „halvas“ maailmas, kus ideed teostusid alternatiivsete mõtteprotsesside kaudu? Kuivõrd ikkagi mõjutavad idee hindamist konventsionaalsed ja konservatiivsed arusaamad, mis paratamatult ennustavad, milline kunstiteos kujuneb „edukaks“, milline aga „ebaõnnestub“? Kas kujuteldavas kunstimaailmas võivad tähtsad kunstiteosed olla hinnangutevabad, neile omistatava „hea“ ja „eduka“ tähenduseta?

 

Detsembris 2020 käivitatud Bad Ideas Collective on kestev veebiprojekt, kus esitletakse kunstiteoseid, mis on loominguliste kahtluste või muude isiklike põhjuste tõttu jäänud teostamata