Skip to main content
Tallinna Kunstihoone

Häppening ja ruum

Vanus: 14+ ja gümnaasium, kohandatav 10–13 vanusele

 

Fookus: häppening, inimese suhe enda, teiste ja ruumiga, koosloomine

Sõnavara: häppening, protsess, abstraktne kunst

Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, enesemääratluspädevus, suhtluspädevus

 

Gümnaasiumile mõeldud ja 10-13 vanusele kohandatavas programmis keskendume tegevuskunstile. Uurime, kuidas suhestuvad kunstnikud ruumi ja üksteisega ning võtame neist eeskuju! Näitusel eksponeeritud videos “Creativity” näeme Miklós Erdély ja Dóra Maureri erinevaid eksperimente oma õpilaste loovuse avamiseks 1970ndatel aastatel. Taastame kohapeal neist mõned ja avastame enda suhteid kaaslaste ja ruumiga. Tegevuskunstile keskenduva programmi võtab kokku kohapeal sündiv konkreetset gruppi iseloomustav happening.