Skip to main content
Foto: Johanna Jolen Kuzmenko

Haridus

Tallinna Kunstihoone haridusprogrammid väärtustavad kaasaegset kunsti ning muudavad selle tähenduskihtide rikkaliku maailma mõistetavaks ja põnevaks. Programme kohandame kõigile vanuserühmadele mudilastest seenioriteni ja viime läbi eesti, vene ja inglise keeles, soovi korral keelekümblusena. Kunstihoone haridusprogrammid sünnivad koostöös Sally Stuudio kunstikooliga.

Kunst ja kõlapind

Vanusele alates 13

Teema: kontseptuaalne kunst, proportsioonid ja inimsuhted

Erialane sõnavara: proportsioon, installatsioon, ühiskondlik kunst, sümbol, illustratsioon, kunstiobjekt, kontseptuaalne kunst

Kestus 60–90 minutit olenevalt rühma soovist

 

Flo Kasearu, kasutades erinevaid väljendusvahendeid, käsitleb kunsti mänguliselt, väljakutsuvalt ja kontseptuaalselt. Kohtame saalis nii inimesi ärritanud üllatavate pisiasjade illustratsioone, sügavaid videoteoseid kui ka sümboolsete tool-objektide ja toataimede installatsioone. Kõik need väljendavad näituse tervikidee üht tahku: peatükkidena rullub lahti lähisuhtevägivald ja selle võimalikud lahendused.

 

Vaatame, milliseid kontseptuaalse kunsti võtteid Kasearu kasutab. Uurime, kuidas proportsioonide ehk suurussuhete abil rääkida olulisi lugusid lähisuhetevägivallast ja sellest välja tulemise teekonnast. Saame teada, mis on taimedel ühist inimestega ja mis juhtub, kui mõni väike asi näib väga suur või vastupidi. Uurime ka, kuidas üksteist rohkem märgata ja toetada. Praktilise loovülesandena jutustame lugusid oma elust, kasutades teadlikult proportsioone ja anname neile vormi.

 

 


 

Antud haridusprogramm on saadaval ka näituse virtuaalplatvormil Zoomi vahendusel. Vaja on vaid head internetiühendust ja valmisolekut sukelduda kaasaegse kunsti põnevasse maailma! Meie haridustöötajad juhendavad tundi ja näituse põhjaliku veebiversiooni vahendusel oleksite justkui Kunstihoones kohal! Praktilise loovülesande kohandame teie võimalusi arvestades. Vaata lähemalt virtuaal.kunstihoone.ee. Virtuaalse haridusprogrammi tasu on 30 eurot.

 

 

Suurused ja suhted

Vanusele 5–12

Teema: proportsioon ja inimsuhted

Erialane sõnavara: proportsioon, installatsioon, ühiskondlik kunst, sümbol, illustratsioon, kunstiobjekt

Kestus 60–90 minutit olenevalt rühma soovist

 

Flo Kasearu looming on sügav ja samal ajal mänguline. Kunstnik kasutab erinevaid väljendusvahendeid joonistustest videoteoste ja ruumiinstallatsioonideni. Näiteks võime näha inimesi ärritanud üllatavate pisiasjade illustratsioone, ekraanil lahti rulluvat vanemate vaikset võimuvõitlust ja ruumi vallutanud kuivanud toataimi.

 

Noorematele õpilastele suunatud kunstitunnis „Suurused ja suhted“ uurime, kuidas proportsioonide ehk suurussuhete abil rääkida olulisi lugusid. Näiteks saame aimu muutuvatest reeglitest inimeste vahel, kui uurime ebaproportsionaalseid jooni mänguväljakutel. Saame teada, mis on saali jõudnud kümnetel taimedel ühist inimestega ja mis juhtub, kui kellelegi näib mõni väike asi väga suur või vastupidi. Äratame kunsti ellu oma liikumise ja ruumis paiknemisega. Nukrad ja mõtlemapanevad lood viivad meid küsima, kuidas üksteist rohkem märgata ja toetada. Praktilise loovülesandena jutustame lugusid oma elust, kasutades teadlikult proportsioone ja anname sellele vormi.

 


 

Antud haridusprogramm on saadaval ka näituse virtuaalplatvormil Zoomi vahendusel. Vaja on vaid head internetiühendust ja valmisolekut sukelduda kaasaegse kunsti põnevasse maailma! Meie haridustöötajad juhendavad tundi ja näituse põhjaliku veebiversiooni vahendusel oleksite justkui Kunstihoones kohal! Praktilise loovülesande kohandame teie võimalusi arvestades. Vaata lähemalt virtuaal.kunstihoone.ee. Virtuaalse haridusprogrammi tasu on 30 eurot.

 


Tõlgenduspidu 2021

Kohandame kõigile vanuserühmadele mudilastest seenioriteni

Teema: kunstiteoste kogemise ja tõlgendamise viisid

Erialane sõnavara: graafika, maal, foto, video, skulptuur, installatsioon ja erinevad näitusel esindatud kunstitehnikad

Kestus 60–90 minutit olenevalt rühma soovist

 

Kevadnäitus toob meieni võrratu ideede ja tehnikate külluse. See võimaldab meil läbi proovida

erinevaid teoste tõlgendamise viise tõsiteaduslikest mängulisteni. Nii tekib soe side kunstiga

ja julgus ka hiljem iseseisvalt galeriisse sisse astuda! Aukohal on visuaalse mõtlemise strateegiad (VTS) ehkteose juhendatud tähelepanelik uurimine. Esitame endale väljakutse: kui paljudel erinevatel viisidel on võimalik kunsti kogeda? Proovime lähedalt ja kaugelt, täiesti avatud ja kissis silmadega. Katsetame, mis muutub, kui vaatame vaid paar sekundit või kui võtame aega kogu tähelepanuga sukeldumiseks. 

 

Anname teostele hääle ja lubame neil meid liigutada. Loovtööna saavad osalejad vabalt valitud meediumis esitada oma lemmikteost – tantsuna, helina, luuletusena või joonistades.

 

NB! Sobib ka mängulistele täiskasvanutele.