Haridusprogramm näitsel "Abstraktsioon kui avatud eksperiment"
Foto: Gerttu Juhkam

Haridus

Näitus „Abstraktsionism kui avatud eksperiment“ toob meieni geomeetrilise abstraktsiooni koos eksperimenteerimise, sisukuse, süstemaatilisuse, ajaloolise dimensiooni ja puhta vaatamise naudinguga. Ekspositsioonis on teosed kunstnikelt, keda suure tõenäosusega enam selles koosluses ei näe: Sirje Runge (EE), Zofia Kulik (PL), Dóra Maurer (HU), Falke Pisano (NL) koos Jüri Okase (EE), Benoît Maire’i (FR) ja Przemysław Kwiekiga (PL).

 

Näitus on avatud 15.09–04.11.2018, haridusprogrammis saab osaleda K-R 12:00–19:00.

 

Minimaalne osalejate arv on neli inimest ning programmi saab tellida nii eest, vene kui ka inglise keeles, soovi korral keelekümblusena. Osalemise eest lisatasu ei küsita, osta tuleb vaid näitusepilet.

 

Kõigil huvilistel on võimalus Tallinna Kunstihoone publikuprogrammide tegemistega kursis olla ka Facebooki vahendusel.

 

Abstraktsioon kui avatud eksperiment haridusprogramm

Häppening ja ruum

Vanus: 14+ ja gümnaasium, kohandatav 10–13 vanusele

 

Fookus: häppening, inimese suhe enda, teiste ja ruumiga, koosloomine

Sõnavara: häppening, protsess, abstraktne kunst

Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, enesemääratluspädevus, suhtluspädevus

 

Gümnaasiumile mõeldud ja 10-13 vanusele kohandatavas programmis keskendume tegevuskunstile. Uurime, kuidas suhestuvad kunstnikud ruumi ja üksteisega ning võtame neist eeskuju! Näitusel eksponeeritud videos “Creativity” näeme Miklós Erdély ja Dóra Maureri erinevaid eksperimente oma õpilaste loovuse avamiseks 1970ndatel aastatel. Taastame kohapeal neist mõned ja avastame enda suhteid kaaslaste ja ruumiga. Tegevuskunstile keskenduva programmi võtab kokku kohapeal sündiv konkreetset gruppi iseloomustav happening.

Sally sabas (20.10.2018)

Eelregistreerumiseta,  4-8-aastastele

 

Suur, karvane ja sõbralik Sally-koer võtab oma pika saba otsa näituse kõige väiksemad külastajad (ca 4-8-aastased), et teha koos üks mänguline ringkäik ning tutvustada koos lastega nende vanematele näitust. Programm nagu hea perefilm, mis pakub vaatamisrõõmu ja avastamist suurtele ja väikestele kunstisõpradele. Ja seekord saab Sally-sabas mängida rohkem kui tavaliselt!

Ringkäik näitusel “Abstraktsioon kui avatud eksperiment”

laupäeviti kell 14 (v.a 22.09 ja 20.10) ja kolmapäeviti kell 17:30

Eelregistreerimiseta, noortele ja täiskasvanutele

 

Giidiga ringkäigul avastame teoste tähenduskihtide rikkalikku maailma, osalejatel on soovi korral võimalik ka ise panustada tõlgenduste paljususse. Arutelu käigus loome mitmekesise tähendusvälja ja süveneme põhjalikumalt eri kunstnike autoripositsioonidesse. Võib-olla sünnib avatud protsessis ka mõni uus või kordub juba näitusel eksponeeritud happening 😉

Avatud vorm

Vanus 5 – 12

 

Fookus: abstraktse kunsti mängud, geomeetriline vorm

Mõisted: abstraktne, eksperiment, vorm, struktuur

Üldpädevused: tunnetus- ja õpioskused, mänguoskused; kultuuri- ja väärtuspädevus, suhtluspädevus

 

Miks pöörduvad kunstnikud ikka ja jälle tagasi lihtsate geomeetriliste kujundite – ringi, ruudu ja kolmnurga juurde? Milles peitub abstraktse kunsti võlu? Kuidas ja millega kunstnikud mängivad? Uudistame koos teoseid, mis kujutavad ruumi ja iidsete, abstraktsete kujundite suhet. Loome oma reeglid ja teeme mängulise kunstieksperimendi!

 

 

Vanus 13+

 

Fookus: eneseväljendus ja ümbritsevaga suhestumine, abstraktsed ja geomeetrilised vormid, publiku taju

Mõisted: eksperiment, vorm, abstraktsioon, geomeetria, kompositsioon, protsess

Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, suhtluspädevus

 

Näitusel esinevad kunstnikud kasutavad “avatud vormi” kontseptsiooni kui võimalust sekkuda ümbritsevasse ning mõtestada ümber indiviidi ja ümbritseva suhet. Samas ei ole see suhe poliitiline, vaid pigem aktiivne omamaailma loomine. Inspireerituna Sirje Runge ja Dóra Maureri töödest seikleme koos abstraktsiooni ja vormi vahealadel, kehtestame reegleid ja leiame samas vabaduse minna lihtsalt protsessiga kaasa. Ja kuigi enamasti ei tohi näitustel midagi puutuda, võtame seekord vastu Falke Pisano ettepaneku muuta näituseruumi.

#kh_raamat

Tallinna Kunstihoone publikuprogrammide külalisteraamat Instagrammis!

 

Pildista üles Sind kõnetavast vaatenurgast teos, mis pani Sind millegi üle mõtlema, tekitas küsimuse! Postita see Instagrammi ning algata aktiivne dialoog teose, teiste külastajate või lausa kunstniku endaga! Jaga pildi allkirjas oma mõtteid, küsi kunstnikult ja kuraatorilt küsimusi! Ära unusta oma postitusele lisamast teemaviidet #kh_raamat, et dialoog hoo sisse saaks!