Skip to main content
Tallinna Kunstihoone

“Riik ei ole kunstiteos”

Tallinna Kunstihoone haridusprogramm

 

21. veebruar–27.aprill

 

VANUSEGRUPP: Põhikooli III aste ja gümnaasium

KESTUS: 60-90 minutit sõltuvalt grupi soovist

FOOKUS: rahvuslus, rahvus, riik, objektiivsus ja subjektiivus, kaasaegse kunsti keel

ÜLDPÄDEVUSED: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, suhtluspädevus

KUNSTISÕNAVARA: sotsiaalselt tundlik kunst, installatsioon, videokunst

 

Riik on dünaamiline ja pidevas muutumises, siin ei ole ühte ja selget tõde. Kaasaegne kunst pakub ideaalset võimalust arutleda keerulistel ja mitmetimõistetavatel teemadel. Nagu näiteks: mis on Eesti, mis on rahvuslus? Kuhu poole (meie) riik liigub ja kuhu poole me tahame, et ta liiguks? Milleks üldse on vaja riiki ja mis peab olema, et oleks riik? Mis on minu jaoks subjektiivselt oluline? Kuidas märgata pealtnäha must-valgetes teemades vahepealseid toone? Programmi läbivad mängulised, huumoriga vürtsitatud diskussioonid, tunni lõpus jõuame loova grupitööni, mis aitab mõtestada näituse kogemust.

 

Galeriitunde saab tellida vahemikus 21.02.–27.04.2018 (K-R)  12:00-19:00.

 

Hind: Osalemiseks tuleb lunastada näitusepilet (3€/õpilane), haridusprogammi eest lisatasu ei küsita! 

 

NB! Seda programmi on võimalik tellida nii ainult Kunstihoone programmina kui paketina koos Ajaloomuuseumi külastusega. Uuri lähemalt kõrvalt!