Skip to main content
Cristina Lucas, Veksilloloogia, itaallased (detail), 2017. 211 Fotot, 18x24 cm. Kunstniku ja Galeria Juana de Aizpuru (Madrid) loal.

“100 riikliku tähtsusega küsimust”

Eesti Ajaloomuuseumi ja Tallinna Kunstihoone ühine haridusprogramm

 

1. märts – 27. aprill

 

VANUSEGRUPP: Põhikooli III aste ja gümnaasium

KESTUS: 60 min+ 60 min

FOOKUS: Eesti rahva ja riigi sünni ning arenemise lugu, rahvuslus, rahvus, riik, objektiivsus ja subjektiivus, kaasaegse kunsti keel

ÕPIVÄLJUND: õpilane tutvub Eesti omariikluse ja rahvusidee arengu looga; teab Eesti Vabariigi loomisega seotud sündmusi ja isikuid; iseloomustab ning võrdleb demokraatlikku ning mittevaba (autoritaarset/totalitaarset) ühiskonda; analüüsib riikluse ja rahvuslusega seotud küsimusi eri vaatenurkadest;

kujundab eelneva alusel isiklikku arvamust.

 

I osa Eesti Ajaloomuuseumis:

Haridusprogrammis harutame üheskoos lahti põnevate sündmuste umbsõlmed. Kui vana on eesti rahvas ja rahvuse idee, kust pärineb sõna eestlane ja kes seda esimesena kaustas, kui vana on meie riik. Näitusel „Minu vaba riik“ keskendume Eesti Vabariigi sünniga seotud hetkedele, sündmustele ja isikutele, õpilased saavad nii grupina kui paaris lahendada meie riigi sünnilooga seotud põnevaid ülesandeid.

 

Lõunapaus: kui soovid grupiga lõunatada Eesti Ajaloomuuseumis, siis tutvu menüüga siin ning anna oma valikust registreerimisel teada!

 

II osa Tallinna Kunstihoones:

Kunstihoones jätkame Ajaloomuuseumis alustatud riikluse teemat, otsime näitusel “Riik ei ole kunstiteos” uusi vaatenurki ja lähenemisi. Riik on dünaamiline ja pidevas muutumises, siin ei ole ühte ja selget tõde. Kaasaegne kunst pakub ideaalset võimalust arutleda keerulistel ja mitmetimõistetavatel teemadel. Nagu näiteks: mis on Eesti, mis on rahvuslus? Kuhu poole (meie) riik liigub ja kuhu poole me tahame, et ta liiguks? Milleks üldse on vaja riiki ja mis peab olema, et oleks riik? Mis on minu jaoks subjektiivselt oluline? Kuidas märgata pealtnäha must-valgetes teemades vahepealseid toone?

 

Programmi läbivad mängulised, huumoriga vürtsitatud diskussioonid, tunni lõpus jõuame loova grupitööni, mis aitab mõtestada mõlema näituse kogemust.

 

Hind: 7€ õpilane, lisandub lõunasöögi hind soovi korral