Skip to main content
Tallinna Kunstihoone

Oluline asi

Vanusegrupp: 5-12

Fookus: esemed, loo jutustamine

Oskussõnavara: animatsioon, installatsioon, koomiks, videokunst

Üldoskused ja -pädevused: sotsiaalsed oskused, tunnetus- ja õpioskused; sotsiaalne- ja kodanikupädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, enesemääratluspädevus

Kestus: 60 min

 

Mis on oluline asi? Kas kunst on oluline asi? Aga närimiskummi värviline paber või reklaampilt? Nooremate kunstisõprade programmis uurime näitust, saame tuttavaks Marko, tema isa ja vanaisa lugudega. Rändame ringi 13-aastase Marko maailmas ja saame teada, millisena kujutas ta ette Kanadat – riiki, kuhu põgenes kunagi tema vanaisa ja kus isa vaid korra külas käis. Uurime, miks olid esemed kunstnikule väga olulised ja arutleme, millised on meie jaoks olulised asjad. Tunni kogemuse võtab kokku ühine koomiksi joonistamine.