Skip to main content
Foto: Olesja Katšanovskaja-Münd

Õpetajale

Tallinna Kunstihoone näitused on tihedas dialoogis ümbritseva eluga, hõlmavad mitte ainult kunsti ainekava vaid toetavad üldpädevuste omandamist loomulikult ja mänguliselt. Vaatame ja tõlgendame näitust, kasutades eri meeli ja oma kogemusi. Loome seoseid ja lisame uusi teadmisi. Kasutame kunsti kogemise erinevaid viise.

 

Keda ootame?
Kõiki õpilasi algklassidest esmakursuste tudengiteni! Haridus- ja publikuprogramme viime läbi eesti, vene ja inglise keeles, soovi korral kakskeelse toega.

“Vaatamise kool” on haridusprogrammide sari õpilastele, mis suunab kunsti vaatama ja kogema kaasaegse kunsti näituste põhjal. Iga osa on riikliku õppekavaga kooskõlas olev terviklik õpiühik.

 

Mis on „Vaatamise kool“?
Haridusprogrammide sari üldhariduskoolide õpilastele, mis suunab kunsti vaatama ja kogema kaasaegse kunsti näituste põhjal. Iga osa on riikliku õppekavaga kooskõlas olev terviklik õpiühik. 2022/2023 hooajal toetavad “Vaatamise kooli” programmid eelkõige põhikooli I astme ja gümnaasiumi kunsti ainekava õpitulemuste omandamist.

 

Ülesehitus
PK I astme programm koosneb kolmest osast, mis on kõik saadaval kõigil Kunstihoone näitustel.

 

1. Punkt, joon ja pind

2. Osadest tervik

3. Värv ja valgus

 

Gümnaasiumiealistele õpilastele mõeldud “Vaatamise kooli” programm katab kunsti arenguloo modernismist tänapäevani. (Saadaval alates märtsist 2023!)

 

Kõigiga alustame virtuaalse eeltunniga (45 min), kus tutvume valitud teemaga Kunstihoone arhiivist valitud teoste põhjal ning teeme koos vahvaid loovaid harjutusi. (Praktiline info registreerumisel)

 

“Vaatamise kooli” näitusetunnis Kunstihoones meenutame ja uurime eeltunnis avastatut käesoleval näitusel.
Järgneb järelülesanne ehk näitus koolis, mille jaoks saadame täpsemad juhised pärast näitusekülastust.

 

Kuni 29. jaanuarini 2023:
Tamara Luugi näitusel “Mis saab neist armsatest tüdrukutest?” pakume PK I astmele “Vaatamise kooli” programme ning alates põhikooli II astmest programmi “Süvenemise kunst“.

Põhikool I aste

Punkt, joon ja pind
Programm „Punkt, joon ja pind” uurib mänguliselt geomeetriliste kujundite kaasahaaravaid ilminguid ja väljendusvorme kaasaegse kunsti näidetel.

 

Osadest tervik
Uudistame vormi erinevaid avaldumisviise ja kohti põnevate teoste näitel. Avastame samm-sammult, millest koosneb tervik ja kuidas tasapind muutub ruumiliseks.

 

Värv ja valgus
Sukeldume valguse ja värvide maailma! Programmis uurime, kuidas värvi ja valguse abil suunata ja hoida tähelepanu. Värv on kogemuslik, tajutav ja suhteline – katsetame, kuidas värv võib muuta ümbritseva omaduste ja tähenduste tajumist.

Tallinna Kunstihoone haridusprogrammid valmivad koostöös Sally Stuudio kunstikooliga.

 

Palume registreeruda aadressil publik@kunstihoone.ee.


Alates II astmest ja gümnaasiumile

Haridusprogramm näitusele “Mis saab neist armsatest tüdrukutest?”
Kuraator Tamara Luuk

 

Näituse võtmesõnad: antiikmütoloogia, naiste roll ühiskonnas, empaatia, emotsioonid, peresuhted, eneseväljendus, käsitöö, installatsioon, skulptuur, maal.

Programmide kestus: 60-90 minutit sõltuvalt grupi soovist

 

 

Seekord keskendume haridusprogrammides kunstnike võimele olla tähelepanelikud iseenda ja üksteise suhtes ning seda teostel väljendada. Näituse on keskmes tähelepanek, et haprus on vaprus. Kuraator Tamara Luuki on huvitanud, kuidas läheb naistel (ja meestel) tänases maailmas. Näitust uurides saavad meist enesekindlamad kunsti avastajad.

Haridusprogrammis süveneme teostesse ja avastame nendevahelisi seoseid kuraatori loodud tervikus. Märkame nii kunstnike kui enda tundeid, arendades nii (naiselikku) supervõimet: empaatiat.