Skip to main content
Foto: Olesja Katšanovskaja-Münd

Õpetajale

Tallinna Kunstihoone näitused on tihedas dialoogis ümbritseva eluga, hõlmavad mitte ainult kunsti ainekava vaid toetavad üldpädevuste omandamist loomulikult ja mänguliselt. Vaatame ja tõlgendame näitust, kasutades eri meeli ja oma kogemusi. Loome seoseid ja lisame uusi teadmisi. Kasutame kunsti kogemise erinevaid viise.

 

Keda ootame?
Kõiki õpilasi algklassidest esmakursuste tudengiteni! Haridus- ja publikuprogramme viime läbi eesti, vene ja inglise keeles, soovi korral kakskeelse toega.

“Vaatamise kool” on haridusprogrammide sari õpilastele, mis suunab kunsti vaatama ja kogema kaasaegse kunsti näituste põhjal. Iga osa on riikliku õppekavaga kooskõlas olev terviklik õpiühik.

 

Mis on „Vaatamise kool“?
Haridusprogrammide sari üldhariduskoolide õpilastele, mis suunab kunsti vaatama ja kogema kaasaegse kunsti näituste põhjal. Iga osa on riikliku õppekavaga kooskõlas olev terviklik õpiühik. 2022/2023 hooajal toetavad “Vaatamise kooli” programmid eelkõige põhikooli I astme ja gümnaasiumi kunsti ainekava õpitulemuste omandamist.

 

Ülesehitus
PK I astme programm koosneb kolmest osast, mis on kõik saadaval kõigil Kunstihoone näitustel.

 

1. Punkt, joon ja pind

2. Osadest tervik

3. Värv ja valgus*

 

Gümnaasiumiealistele õpilastele mõeldud “Vaatamise kooli” programm katab kunsti arenguloo modernismist tänapäevani. (Saadaval alates novembrist 2022!)

 

Kõigiga alustame virtuaalse eeltunniga (45 min), kus tutvume valitud teemaga Kunstihoone arhiivist valitud teoste põhjal ning teeme koos vahvaid loovaid harjutusi. (Praktiline info registreerumisel)

 

“Vaatamise kooli” näitusetunnis Kunstihoones meenutame ja uurime eeltunnis avastatut käesoleval näitusel.
Järgneb järelülesanne ehk näitus koolis, mille jaoks saadame täpsemad juhised pärast näitusekülastust.

 

Kuni oktoobri lõpuni 2022:
Oliver Ressleri näitusel “Tõkestades mandrijääd” (27.08-06.11.2022) pakume erandina põhikooli III astmele ja vanematele programmi “AKT”, mis viib meid kunsti ja aktivismi tulistele ühisaladele.

Põhikool I aste

Punkt, joon ja pind
Programm „Punkt, joon ja pind” uurib mänguliselt geomeetriliste kujundite kaasahaaravaid ilminguid ja väljendusvorme kaasaegse kunsti näidetel.

 

Osadest tervik
Uudistame vormi erinevaid avaldumisviise ja kohti põnevate teoste näitel. Avastame samm-sammult, millest koosneb tervik ja kuidas tasapind muutub ruumiliseks.

 

Värv ja valgus
Sukeldume valguse ja värvide maailma! Programmis uurime, kuidas värvi ja valguse abil suunata ja hoida tähelepanu. Värv on kogemuslik, tajutav ja suhteline – katsetame, kuidas värv võib muuta ümbritseva omaduste ja tähenduste tajumist.

Tallinna Kunstihoone haridusprogrammid valmivad koostöös Sally Stuudio kunstikooliga.

 

Palume registreeruda aadressil publik@kunstihoone.ee.


alatest III astmest ja gümnaasiumile – haridusprogramm “AKT”

Näituse võtmesõnad: ökoloogia, kliima muutus, metafoor, ühiskond, aktivism, kunsti roll muutustes
Programmide kestus: 60-90 minutit sõltuvalt grupi soovist

 

Meie koduplaneet Maa soojeneb ja sulavad liustikud toovad kaasa suured üleujutused. Vee alla võivad jääda paljude inimeste kodud ja isegi terved külad ning linnad. Ja sellele vaatamata hoolivad osad inimesed rohkem oma hetke heaolust kui kogu inimkonna tulevikust. Selleks, et neid üles raputada ja tegutsema ärgitada, tuleb kunstnik Oliver Ressler galeriiseinte vahelt välja ja liitub kliimaaktivistidega. Et me märkaks, kuidas meie tegevuse(tuse) tulemusel sulab mandrijää ja elukeskkond halveneb.Seekord keskendume haridusprogrammides väga aktuaalsele teemale: kliimamuutused ja sotsiaalsed rahutused. Näitusel saame olla tunnistajaks, kuidas sotsiaal- ja kliimaaktivistid kujundavad ja edastavad oma sõnumit ühiskonnale ja valitsusele.Kogeme, kuidas kunst muutub sotsiaalse tegevuse vormiks ja aitab mõjutada olulisi poliitilisi otsuseid. Proovime oma sõna jõudu, et näha kunsti kui tegevust.

 

Näitust ning haridusprogramme tutvustavad Tallinna Kunstihoone hariduse kuraatorid Minni Moyle, Olesja Katšanovskaja-Münd ja Aljona Tubaleva.Tallinna Kunstihoone haridusprogrammid valmivad koostöös Sally Stuudio kunstikooliga.

 

Palume registreeruda aadressil .

Näituse info