Skip to main content

AVALIK KONKURSIKUTSE. Residentuur „Teisel pool mateeriat“ 2021/22

Tallinna Kunstihoone, Kaasaegse Kunsti Keskus Tirana Art Lab ja Herz-Lab Karlsruhe Kunsti ja Meediakeskuses ZKM kutsuvad kunstnikke ja kunstivaldkonna uurijaid osalema residentuuris ühes kolmest toimumispaigast – Karlsruhes, Tallinnas või Tiranas.

 

Residentuuri kirjeldus

Kaks kuud kestvaid residentuure korraldavad pikaajalise koostööprojekti „Teisel pool mateeriat“ („Beyond Matter“) raames kolm partnerinstitutsiooni, Herz-Lab Karlsruhe Kunsti ja Meediakeskuses ZKM, Tallinna Kunstihoone ja Kaasaegse Kunsti Keskus Tirana Art Lab. Residentuuris osalejatelt oodatakse kunstiteose või teoreetilise idee valmimist, mis lähtuks projekti „Beyond Matter“ tuumküsimusest.

 

Kuidas saaksid virtuaalreaalsuse tööriistad ja digiteerimine panustada erinevatesse materiaalsusega tegelevatesse kunstipraktikatesse ning võimaldada nende lõimimist muude vormidega, nagu kogemine, visualiseerimine, kujutlusvõime, meeltega tajumine, ruumiline õhustik või vaimsus?

 

Kuidas saaksid virtuaalreaalsust kasutavad kunstipraktikad panustada praegustesse poliitilistesse ja sotsiaalsetesse diskursustesse? Milline on virtuaalreaalsuse potentsiaal kunstivaldkonnas ning kuidas saaks virtuaalreaalsus aidata ületada füüsilisuse ja ajalisusega seotud probleeme, et luua tänapäeva võimaluste abil midagi uut? Mida tähistab täheühend VR? On see Virtual Reality (virtuaalreaalsus), Variable Relations (muutuvad suhted), Vertical Radiation (vertikaalne kiirgus), Valid Readings (kehtivad tõlgendused) või hoopis Visible Revision (nähtav parandamine)? Kutsume residentuuri kandideerijaid mõtlema mitte üksnes uusimate esindussüsteemide mitmevalentsetele rakendustele, vaid ka sellele, kuidas neid avardada. Tulevasi rakendusi tuleb käsitleda võimalikult mitmekülgsetena, nii nagu seda on ka nende kasutusvaldkonnad. Sellepärast ei otsigi me ühte vastust, vaid mitmeid lahendusi.

Kelleni soovime jõuda

Residentuur pakub kaasaegse kunstiga tegelevatele Euroopa Liidu ja seotud riikide kunstnikele ja kunstivaldkonna uurijatele kaheks kuuks võimalust elada ja töötada Karlsruhes, Tallinnas või Tiranas. Soovime juhtida selgesõnaliselt tähelepanu sellele, et ootame kandideerima mitte ainult virtuaalse meedia valdkonnas tegutsevaid kultuuritootjaid, vaid ka muude kunstiliste ja teoreetiliste väljunditega kunstnikke ja teoreetikuid. Eelistatud on projektid, mis kaasavad ja uurivad kohalikku konteksti. Residentidel on ligipääs vastuvõtva asutuse taristule ning residentuuri tulemuseks eeldatakse igalt residendilt ettekannet. 

 

Mida pakume 

Kahe kuu pikkune residentuur pakub residentidele eri linnades järgmisi vahendeid ja võimalusi: 

 

Herz-Lab Karlsruhe Kunsti ja Meediakeskuses ZKM: töökojad (puit, metall, elektritööriistad), pime projektsiooniruum, ruumid suuremate installatsioonide ülespanekuks, rohelise ekraani stuudio, mitme kanaliga audioprojektsiooni stuudio ja kokkuleppel ka volumeetrilise jäädvustamise süsteem.

 

Tallinna Kunstihoone: võimalus korraldada töötubasid, sessioone ja/või seminare, mis on seotud projekti üldiste teemadega ning eelkõige uusimate XR-rakendustega kaasnevate väljakutsetega, võrgustiku loomise võimalused, uurimistöö tugi, piirkondlike reiside tugi ning ruum töötubade ja seminaride korraldamiseks.

 

Kaasaegse Kunsti Keskus Tirana Art Lab: võimalused uurimistööks ja kunstiloominguks, mis käsitlevad projekti üldisi teemasid ning kaasavad avaliku ruumi / sekkuvad laiendatud reaalsuse tehnoloogiate abil Tirana avalikku ruumi. 

 

Finantstugi residentuuris osalejatele 

Residentuuri korraldajad pakuvad iga residentuuri puhul täisrahastust ning katavad kõigi residentuuris osalejate reisi-, majutus- ja produktsioonikulud. 

 

Kuidas kandideerida 

Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • Kontaktandmed (nimi, posti- ja e-postiaadress, telefoninumber, veebileht)
  • Motivatsioonikiri, milles selgitatakse kandideerimise eesmärki ja kirjeldatakse, millele soovitakse residentuuri ajal keskenduda (maksimaalselt 5000 tähemärki)
  • Lühike elulookirjeldus (maksimaalselt üks lehekülg)
  • Residentuuri soovitav asukoht: Karlsruhe, Tallinn või Tirana
  • Portfoolio (maksimaalselt 10 MB)

 

Palume arvesse võtta, et valituks osutunud kandidaadid peavad kasutama residentuuri täispikkuses kindla ajavahemiku jooksul. Residentuuride esimeses voorus valitakse kaks kandidaati Karlsruhesse, kaks Tallinnasse ja kolm Tiranasse.

 

Kõigis kolmes paigas toimub residentuur kahes ajavahemikus: 1. septembrist 31. oktoobrini 2021 ja 1. maist 30. juunini 2022.

 

Taotlusavaldusi võetakse vastu ainult inglise keeles ja e-posti teel 30. aprillini 2021.

 

Küsimuste korral palun pöörduda:

Felix Koberstein, ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe: koberstein@zkm.de

Corina L. Apostol, Tallinn Art Hall: corina@kunstihoone.ee

Adela Demetja, Tirana Art Lab – Center for Contemporary Art: adela.demetja@tiranaartlab.org

 

https://www.kunstihoone.ee/en

http://www.tiranaartlab.org/en

https://zkm.de/en

http://beyondmatter.eu

 

Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu programm Loov Euroopa.