Skip to main content

AVATUD KONKURSI TEADAANNE. Hea olemise kunst

Kunstiresidentuur Tallinna Kunstihoones

 

4. septembrist kuni 29. oktoobrini 2023 võõrustavad Tallinna Kunstihoone ja Goethe Instituut Eestis kunstiresidentuuri programmi, mis on mõeldud Saksamaal elavatele kunstnikele. Programmiga pakutakse kaheksa nädala jooksul majutust Tallinnas, hüvitatakse reisikulud ja makstakse stipendiumi. 

 

Residentuuriprogrammi eesmärk on innustada kunstiga seotud uurimistööd ja elavdada arutelu keskkonnateadlikkuse, kestlikkuse ja kunstiloome eetika üle. Kuigi kriisi ökoloogiliste, sotsiaalsete ja majanduslike komponentidega tegelemine on kunstis tavapärane, suunavad kunstiteosed ja näitused harva tähelepanu oma rollile hävitavate sündmuste jadas. Seetõttu oleme iseäranis huvitatud kunstnikest, kelle looming püüab teadvustamise, uuenduste või pöördeliste muudatuste kaudu muuta paremaks meie suhteid planeedi ja selle kõigi asukatega. Residentuur täiendab Kunstihoone kestvat näitusesarja, mis pöörab erilist tähelepanu hea olemise võimalikkusele ja ökoloogilisele vastutusele kindla huku tingimustes. Sarja varasemad näitused on „Hea olemise kunst“ 2019. aastal ja „Mänd-fulness“ 2021. aastal.

 

Residentkunstnikule pakutakse aega ja ruumi iseseisva projektiga töötamiseks. Kunstnik võib teha uurimistööd või kirjutada oma huvidest lähtudes. Residentuuri ajal kutsutakse kunstnikku osalema Tallinna Kunstihoones vähemalt kahel avalikul üritusel või neid ise läbi viima (vestlus, ettekanne, töötuba, jalutuskäik vms). 

 

Novembris 2022 kolis Tallinna Kunstihoone ajutisse asukohta Lasnamäel, kuni selle ajaloolist kesklinna hoonet renoveeritakse. Lasnamäe ehitati suurelt jaolt 1970.–1990. aastatel ning piirkonda ilmestab 5- kuni 16-korruseliste paneelelamute kontrast suurte metsikute aladega. Suurima elanike arvuga Tallinna linnaosa elanikkond on valdavalt venekeelne. Kunstihoone programm on kõnealusel perioodil segu kohaspetsiifilistest ja juba varem alustatud projektidest. Potentsiaalset kunstiresidenti kutsutakse, ent ei kohustata oma tegevust kavandades seda asukohta arvesse võtma.

Residentuuriprogramm pakub

 • majutust ja ateljeeruumi (ateljeekorter)
 • reisikulude hüvitamist Saksamaalt Eestisse ja tagasi
 • stipendiumi 300 eurot nädalas (sisaldab käibemaksu)
 • materjalikulude hüvitamist 350 euro ulatuses (sisaldab käibemaksu)
 • võrgustiku loomise võimalusi, sh ateljeekülastusi ja kohtumisi oma ala asjatundjatega
 • võimalust esitleda residentuuri ajal loodud kunstiprojekti

 

Taotlused vaatab läbi žürii, kes juhindub ettepaneku ja kandidaadi sobivusest.

 

Žürii liikmed on: 

Siim Preiman, Tallinna Kunstihoone kuraator

Eva Schmitt, Goethe Instituudi visuaalkunstiosakonna juhataja

Clara Herrmann, Junge Akademie juhataja

Triin Metsla, Eesti Kunstiakadeemia õppejõud

Jan Lütjohann, kunstnik ja näituse „Mänd-fulness“ üks osalejaid

 

Avalduste esitamise tähtaeg on 5. märts 2023. Aprilli lõpus võetakse ühendust ainult finalistidega.

 

Kunstiresidentuuri kandideerijad peavad elama ja töötama eeskätt Saksamaal. Eesti riigi kodanike avaldusi kahjuks vastu ei võeta. Taotlused tuleb esitada inglise keeles ja saata ühe koonddokumendina (Word või PDF, palume mitte saata mitut eraldi faili), mis sisaldab järgnevat:

 • kaaskiri, milles tutvustatakse ülal mainitud teemadega seostuva residentuuriprojekti ideed ja on toodud ka kontaktandmeid (ühel lehel)
 • CV (kahel lehel)
 • varasemate projektide kokkuvõte (koos pildimaterjaliga kolmel lehel)
 • soovituskiri (valikuline)
 • tekstinäidis (valikuline)

 

Palume PDF-fail saata e-posti aadressile minna@kunstihoone.ee (pealkiri „Artist in Residence“).

 

Küsimused võib saata eespool toodud meiliaadressile. Palume taotluse esitamisel arvestada reisipiirangutega koroonaviiruse tõttu.

 

SA Kunstihoone on 1934. aastast tegutsev kaasaegse kunsti asutus, mille näituseprogrammi näeb kolmes galeriis Tallinna keskväljakul: Tallinna Kunstihoones ja seal samas lähedal Linnagaleriis ning Kunstihoone galeriis. Kunstihoone tegeleb nüüdiskunsti ja ühiskonna põletavate küsimustega, pakub tänapäevasele publikule põnevat programmi ning aitab kunstnikel luua uusi näitusi ja teoseid. Osaleme rahvusvahelises kunstielus ja aitame hoida Eesti ning rahvusvahelise kunstielu ja kunstipubliku aktiivset mõttevahetust. Korraldame näitusi ka välismaal. Programmi koostades peame oluliseks selliseid väärtusi nagu nüüdisaegsus, rahvusvahelisus, kureeritus ja põlvkonnaülesus.

 

Goethe Instituut on kogu maailmas tegutsev Saksamaa Liitvabariigi kultuuriinstituut. Meie eesmärk välismaal on edendada saksa keelt, tegeleda rahvusvahelise kultuurikoostööga ja vahendada infot Saksamaa kultuuri-, ühiskonna- ja poliitikaelust. Meie kultuuri- ja haridusprogrammid toetavad kultuuride dialoogi, tugevdavad kodanikuühiskonna arengut ja edendavad üleilmseid liikumisi.