Edith Karlson. „Kompositsioon“. Plastiliin. 2018. Mall Paris. Seeriast „Taaskasutus“. Akvarell paberil. 2018

Mall Paris ja Edith Karlson. Õed

Kuraator: Tamara Luuk

Tunneme Mall Parise lakoonilistele tühjadele pindadele või minimalistliku kujundi kordusele üles ehitatud maale ja akvarelle, millesse aeg-ajalt eksib sõna. Tähendust kandev, sageli poeetilise varjundiga sõna on Parisel niisama abstraktne nagu on värv või kujund tema pildis. Edith Karlsoni loodud vormid on nii või teisiti bestiaariumiga seotud. Need on seotud looma või inimesega, kes alati oma ilmumise põhjusele osutavad. Mall Parise tööde tähendusväli on teada vaid talle endale. Küll aga on Malle tööde esteetika ilmne ja selle võib julgelt toetada modernistliku kunstiajaloo traditsioonile. Edithi „junnide“ (nii kutsub ta oma nonfiguraalseid skulptuurikompositsioone) üldistus ei tulene ainult puhtabstraktse kujundi esteetikast, vaid meenutab isegi kaudsena talle südamelähedast bestiaariumit. Nõnda on meil tegu tundlikkuste kohtumisega, mitte püüdlusega näitusetervikut koordineerida. Alguse sai see Editih Karlsoni ja Mall Parise akvarellidest. Jääb üle vaadata, kui veenvalt skulptuur nendega liitub.