Skip to main content

Oleva retk

Kuntnikud: Kamille Saabre, Arne Maasik, Jan Ferdinand Kaus

Oleva retk on püüd. Maailm, mis jääb tarduma hetkedeks. Hetked, mis annavad meile tajumuse. Tajumus millestki, mis ei sõltu kogemusest või teadmisest. Teadmine väljaspool teadlikku teadvust. Hingamine hinguse taktides. Hirmude maailma kardinad ja nende kergitamine.

 

Näitus on eesmärgipäraselt akontseptuaalne. Puuduvad tõlgendavad tekstikesed tööde juures, ei ole ka pealkirju, vältimaks mis tahes mulje suunamist. Pildid, fotod ja heli on eksponeeritud iseseisvalt.