Skip to main content

Populism, natsionalism ja radikaliseerunud diskursused

Goethe Instituudiga koostöös Tallinna Kunstihoone ja Balti-Saksa Kõrgkoolide büroo, kultuurifestivali „Saksa kevad 2018“ raames

Sümpoosion „Populism, natsionalism ja radikaliseerunud diskursused – identiteedi kujunemise sotsiaalsete protsesside teaduslikud perspektiivid (ajaloos ja tänapäeval)“ pühendub seoses natsionalismi ja populismi taastärkamisega Euroopas nendele dünaamikale ja jõududele, mis taolisi protsesse käivitavad. Millist rolli mängivad selles kontekstis identiteedi kujunemise sotsiaalsed protsessid? Kui palju toetavad internet ja sotsiaalmeedia ühiskonna polariseerumist ning radikaliseerumisprotsesse? Nende protsesside paremaks mõistmiseks heidab sümpoosion nendele küsimustele valgust nii psühholoogilisest, sotsioloogilisest, kommunikatsioonilisest kui ka ajaloolisest vaatepunktist.

 

Sellele järgnev arutelu põhineb kolmel järgneval lühiettekandel:

  • „Meie ja teised: psühholoogilised mehhanismid, mis kujundavad meie ettekujutuse identiteedist.“ – Dr. Christiane Stempel
  • „Internetis vabanemine, kajakambrid ja dihhotomiseeriv propaganda – radikaliseerumisprotsesside mehhanismid ja dünaamika ning kuidas internet ja sotsiaalmeedia seda soodustab“ – Dr. Nadine Jukschat
  • „Vaenlase kontseptsiooni manifesteerimine Eesti 20. sajandi kirjanduses ja kujutavas kunstis“ – Irina Belobrovtseva

Sümpoosion ei ole mõeldud ainult tudengitele ja õppejõududele, vaid soovib kõnetada laia publikut.

 

Sümpoosion on kõigile tasuta.

 

Töökeel on inglise keel.

 

Ettekandjad:

Dr. Christiane Stempel on Medical School Hamburgi (MSH) teadustöötaja ja lektor, kelle põhiteema on töö- ja organisatsioonipsühholoogia. Tema teadushuvi keskendub juhtimise, tervise ja mitmekesisuse valdkonnale. Oma töös pöörab ta erilist tähelepanu stereotüüpide ja sooküsimuste uurimisele. Ta on esitlenud oma uurimistöö tulemusi juba mitmel riigisisesel ja rahvusvahelisel konverentsil ning sai 2016 Euroopa Töö- ja Organisatsioonipsühholoogia Assotsiatsiooni parima ettekande auhinna.

 

Dr. Nadine Jukschat on kultuurisotsioloog ja töötab praegu uurimisprojekti „Radikaliseerumine digiajastul – riskid, protsessid ja ennetusstrateegiad“ juhina Alam-Saksi Kriminoloogiainstituudis (KFN) Hannoveris. Ta on kvalitatiivsete uurimismeetodite asjatundja ning uurib praegu interneti mõju radikaliseerumisele ning uute meediate ja radikaliseerumise vahelist seost.

 

Prof. Irina Belobrovtseva on filoloog ja kultuuriteadlane Tallinna Ülikoolis. Praegu juhib ta uurimisprojekti „Eesti Ida ja Lääne vahel: „oma”, „teise”, „võõra”, „vaenlase” kujundite paradigma XX sajandi Eesti kultuurides”, mida toetab Sihtasutus Archimedes ja Eesti Teadusnõukogu (IUT 18-4 ja Tk TAU16078). Tema uurimisvaldkonnad on: Vene kirjandus ja kultuur 20.–21. sajandil, vene-eesti kultuuriteadus, kakskeelsus ja intermediaalsus.

 

Moderaator:

Dr. Katrin Nyman-Metcalf on õiguse külalisprofessor Tallinna Tehnikaülikoolis, Eesti Inimõiguste Keskuse nõukogu esimees ning E-riigi Akadeemia uuringute juht.

 

Registreerida saad siin.