Skip to main content

Aine, mitteaine, antiaine

Kuraator Corina L. Apostol

Kunstihoones avatakse 19. novembril eksperimentaalne installatsioon virtuaalse taasesitusega Pompidou keskuses ja kunsti- ja meediakeskuses ZKM aastatel 1985 ja 2002 toimunud näitustest, mis omas ajas uuendasid arusaama arvutiteabe ja digireaalsuse kohta.

 

Reedel, 19. novembril kell 17 olete oodatud vestlusõhtule kunstnike Kristaps Ancānsi ja Laura Kuusega ning filmitegija ja teadlase Pia Tikkaga. Installatsiooni tutvustab projekti „Teisel pool mateeriat“ algataja ja juht Lívia Nolasco-Rózsás (ZKM, Karlsruhe). Vestlusõhtut juhib Tallinna Kunstihoone kuraator Corina L. Apostol.

 

Installatsioon „Aine, mitteaine, antiaine. Kunagiste näituste virtuaalkülastus“ on osa ulatuslikust rahvusvahelisest koostööprojektist „Teisel pool mateeriat. Kultuuripärand virtuaalreaalsuse lävel“, mis on pühendatud näituste elavdamise, dokumenteerimise ja levitamise uudsetele digikäsitlustele, samuti virtuaalsete esitusvõimaluste arendamisele kunstis ning kuraatori- ja muuseumitöös. Projekt uurib näituste taaselustamise võimalust ruumi- ja digimodelleerimise kogemuslike meetodite abil, võttes aluseks näitused „Les Immatériaux“ (Pompidou keskus, 1985) ja „Iconoclash“ (ZKM | Karlsruhe, 2002). Valitud näitused on viimaste aastakümnete olulised teetähised ja keeruliste mõtteeksperimentide ruumiline teostus. Teaduslike, tehnoloogiliste ja kunstiliste võtete võrdlemiseks prooviti uuenduslikke vorme, et uurida, kuidas arvutiteave ja digireaalsus mõjutab teadmust. Tabavate mõtisklustega ajendasid need ühtlasi näituse kui meediumi ja kasutajaliidese loomingulist edasiarendamist.

Näituseruumid on teadmusloome ja mõttevahetuse füüsilised paigad, kus ruumilised omadused mängivad teabe kontekstualiseerimises olulist rolli. Seega säilitavad näituste virtuaalsed mudelid ruumi füüsilised omadused, kaasates ka digitud ja digitaalsena loodud sisu: kunstiteoseid ja muid eksponaate. Ruumiinstallatsioon peaks pakkuma külastajatele varasemate näituste ruumiliste koosluste taasavastamise mõjuva kogemuse. Mitteaineline väljapanek hõlbustab varasemate näituste kogemist digimeedia kaudu ja pakub ühtlasi kunsti eksponeerimise, kureerimise ning vahendamise uuenduslikku võimalust, kasutades näitust meediumi ja kasutajaliidesena. Interaktiivne installatsioon pakub võimalust uudsel moel taaskülastada näitusi „Les Immatériaux“ ja „Iconoclash“ eritellimusel valmistatud ekraanil kuvatava kahe digimudeli kaudu, luues virtuaalse ja tegeliku ruumi ühenduse.

 

Installatsioon ühendab näitused omavahel, ületades ajalise ja ruumilise ning reaalsuse ja digitaalsuse lõhed. Interaktiivne installatsioon on hübriidne, selle saab rändinstallatsioonina siduda iga uue paigaga, kus seda eksponeeritakse. Tallinnas esitletakse mitteainelise näituse prototüüpi, mis tutvustab arenduse esimest vaheseisu. Installatsiooniga koos valmib ka ajakohase teabega veebibrošüür.

 

Uurimisprojekt „Teisel pool mateeriat. Kultuuripärand virtuaalreaalsuse lävel“ põhineb rahvusvahelisel koostööl, mida juhib Karlsruhe kunsti- ja meediakeskus ZKM koostöös Espoo Aalto ülikooli, Pariisi Pompidou keskuse, Budapesti Ludwigi nüüdiskunstimuuseumi, Tallinna Kunstihoone ning Tirana kunstilaboriga. Programmi kaasrahastavad Euroopa Liidu toetusprogramm „Loov Euroopa“ ning Saksamaa liiduvalitsuse esindaja kultuuri- ja meediaküsimustes.

 

Installatsioon „Aine, mitteaine, antiaine“ on kujundatud rändinstallatsioonina, mida esitletakse aastatel 2021–2023 Tallinna Kunstihoones, Aalto ülikoolis, Tirana kunstilaboris, Karlsruhe kunsti- ja meediakeskuses ning Pariisi Pompidou keskuses. Tallinna Kunstihoone vestibüülis saab installatsiooniga tutvuda 16. jaanuarini 2022.