Skip to main content

ALO loovtöötuba „Fragmenteeritud kväärajalugu“

Neljapäeval, 17. augustil kell 19.00 olete oodatud esimesse ALO loovkirjutamise töötuppa, mis kutsub üheskoos kujutlema spekulatiivset kväärajalugu, kuulama kriitilisi kväärfolkloori tekste ja nende üle arutlema ning looma ühiselt luulet ja proosat, mis ilmub esimeses kväärlugude väljaandes „ALO“. Väljaanne valmib rühmanäituse „Hellalt hoia mind“ raames ja kutsub inimesi üles ühiselt kogukonda looma.

 

🕺 Töötuba juhendab kunstnik ja graafiline disainer Roven Jõekäär, kes hiljuti pälvis oma kogukonda kaasava projekti „Kväär Kalevipoeg“ eest Euroopa Disainiauhindadel pronksauhinna. Tema kunstipraktika keskendub seksuaal- ning soovähemuste lugude esindamisele Eesti etnoloogias ning ajaloos. Teemad nagu alltekst, kadunud ajalugu ning kogukond on kokku viidud spekulatiivse ning kollaboratiivse visuaalse jutuvestmisega.

 

ALOLE
k v ä ä r i m e a j a l o o m i s e i e s i n d a m e i d
Tekstid poolikud, lõpetamata, peidus
Sirutus tühjusesse, ridade vahelt lugemine, radikaalne intiimsus, kogukonna nähtavus,
Päevavalgusesse toomine, kväär paralleelne loomine, kollektiivne ettekujutus, tervenemine.
Esimene töötuba keskendub luulele ja kirjutamisele, teine visuaalsetele sümbolitele, kolmandas töötoas aga toimub väljaande kokku köitmine.

 

Esimese töötoa ajakava:
Tutvustus
Tekstide lugemine
Luuleharjutused
Kooskirjutamine
Lugude jagamine

 

Töötuba kestab umbes kaks tundi, kirjutus vahendid ootavad kohapeal.
Facebooki sündmus