Skip to main content

Kollaaži töötuba: Üle piiride

Kaasaegne kunst tõstatab küsimusi ja avab ukse uutele vestlustele nii sõprade ringis kui ka võõrastega. Kunst tekitab meis emotsionaalseid reaktsioone, äratab vastupanu või kaastunnet ning aitab avastada uusi mõtlemisviise. Kuidas saaksime jagada oma mõtteid, arutada tabuteemasid ja üksteiselt õppida?

Näituse “Hellalt hoia mind” publikuprogrammi raames toimub kollažitöötubade sari “Üle piiride”, kus igaühes käsitletakse üht või paari näitusel eksponeeritavat kunstiteost ja nendega seonduvaid teemasid, sealhulgas suhteid, hoolitsust, sotsiaalseid rolle ja vastutust, keelt ja rahvust, haavatavust ja vägivalda.

Süüvime vaatlusalustesse kunstiteostesse ja arutleme nende üle. Seejärel istume laua taha ning loome kollaaže, lähtudes tunnetest, mida kunstiteos on äratanud, ning sellest kuidas me kaasaegset kunsti ühiselt vaatame ja kogeme. Töötoad sobivad kõigile ning ei eelda varasemat kunstiloomise kogemust.


✂️ Kollaaži vahendid ootavad teid kohapeal.
22. septembril süveneme Agnė Jokšė videoteosesse ,,Tulevik tuleb´´ (2022).

Facebooki sündmus