Skip to main content

Kuraatorituur näitusel “Pea ees!”

Sel pühapäeval, 19. veebruaril kell 13 olete oodatud Lasnamäe paviljoni Corina L. Apostoli kuraatorituurile näitusel “Pea ees!”. Üritus on tasuta, avatud kõigile ja toimub inglise keeles.

 

Näitus ja seda saatev kataloog kutsuvad vaatajaid ümber mõtestama suhet tegelikkuse virtuaalmõõtmetega, küsides, kuidas saaks virtuaalreaalsus arvuti abil loodud avaliku ruumi kõikvõimalikes vormides kaasa aidata praegustele poliitilistele ja sotsiaalsetele aruteludele ning millised on virtuaalreaalsuse võimalused kunstis.

 

„Tähelepanekud viisid küsimusteni, kuidas on teadmusloome ja ruumiseosed ümber paigutatud uutesse, kõiki meeli haaravatesse suhetesse ja virtuaalsetesse põimingutesse, mis toimivad ruumi ja kohalolu vahendajana, samuti kuidas hoida kriitilist distantsi, kui piir reaalse ja virtuaalse, arvutiga loodu ja käegakatsutava vahel trotsib taju, või milline see uus „praegu“ välja näeb ja tundub,“ kommenteeris kuraator.

 

Näitusel osalevad kunstnikud aitavad meil anda sellele hetkele kuju, tuua selgust ning kirjeldavad, millest ilma jääme, kuidas muutume ja millised on praeguste kriiside digitaalsed „plakatilapsed“ ehk virtuaalsed tootemid. Eksponeeritavad kunstiteosed rõhutavad ja kommenteerivad põletavaid poliitilisi küsimusi hetkel.

Näitus on valminud rahvusvahelises koostöös uurimisprojekti „Teisel pool mateeriat“ („Beyond Matter“) raames, mis viib kultuuripärandi ja areneva kultuuri virtuaalreaalsuse piirile. Tallinna Kunstihoone on projektis osalenud 2019. aastast ning näitus ja selle kataloog tähistavad mitu aastat kestnud ettevõtmise lõppu. Koostööprojekt tegeleb visuaalkunsti loomisel ja vahendamisel toimuva nihkega, mis on suuresti tingitud arvuti- ja infotehnoloogia kiirest arengust, kõikjal olekust ning laialdasest kasutamisest. Projekti „Teisel pool mateeriat“ kaasrahastab Euroopa Liidu toetusprogramm „Loov Euroopa“.