Skip to main content

Pea ees!

Tallinna Kunstihoone avab Lasnamäe paviljonis rahvusvahelise suurnäituse „Pea ees!“, mis tutvustab Eestis seninägematuid kunstilahendusi.

 

„Arvame, et sellist näitust pole Eesti publik kunagi varem näinud,“ ütlevad siinse näituse kuraatorid Corina L. Apostol (Tallinna Kunstihoone) ja Lívia Nolasco-Rózsás (Karlsruhe kunsti- ja meediakeskus ZKM). „Iga päev hüppavad inimesed pea ees digitaalselt konstrueeritud virtuaalkeskkonda ja siis heidetakse nad sealt taas välja. Tehiskeskkonna neelamise mõju on tohutu, inimesed elavad justkui mitut elu korraga. Seda püüabki uus näitus siin seninägematute kunstivõimaluste abil mõtestada ja peegeldada.“

 

„Pea ees!“ on rahvusvaheline rühmanäitus tänapäeva arvutustehnika abil võimalikuks saanud virtuaalreaalsuse eri tahkudest ning tunnetuslikest ja poliitilistest mõjudest, mis esitab pakilisi küsimusi meid ümbritseva maailma ja meie suhte kohta virtuaalmaailmaga. Hiljutise ülemaailmse pandeemia ja sellele järgnenud kriisi ajal hoogustus digiteerimine kunstis, sestap pakuvad näitus ja selle kataloog ajakohase võimaluse vaadata ning analüüsida mõningaid uusimaid kunstilahendusi ja platvorme, mis annavad ainulaadselt ja tõhusalt juurdepääsu teadmistele ning kultuurile.

 

Näitus ja seda saatev kataloog kutsuvad vaatajaid ja lugejaid ümber mõtestama suhet tegelikkuse virtuaalmõõtmetega, küsides, kuidas saaks virtuaalreaalsus arvuti abil loodud avaliku ruumi kõikvõimalikes vormides kaasa aidata praegustele poliitilistele ja sotsiaalsetele aruteludele ning millised on virtuaalreaalsuse võimalused kunstis.

Näitusel toodud materjal keskendub just Kesk- ja Ida-Euroopale ning teemanäitusel eksponeeritakse projekti „Teisel pool mateeriat“ residentuuriprogrammis valminud kunstiprojekte. Näitusel osaleb meie kunstnike kõrval ligi 20 väliskunstnikku: Kristaps Ancāns (LV/UK), Zach Blas (US/CA), Guim Camps (ES/CO), Ami Clarke (UK), Dennis Dizon (PH/ES), Laureta Hajrullahu (XK), Hanna Hildebrand (IT/CH), Laura Kuusk (EE) & Camille Laurelli (FR/EE), Olson Lamaj (AL), Andrii Linik (UA), Anna Manankina (UA/DE), Alyona Movko-Mägi (EE), Bahar Noorzadeh (CA/IR/UK), Shelley Odradek/ Katie Zazenski (US/PL), Kirill Savchenkov, Tomo Savić-Gecan (HR/NL), Jonas Staal (NL/GR), Ivar Veermäe (EE/DE) ja Ksenia Yurkova (RU/AT).

 

„Tähelepanekud viisid küsimusteni, kuidas on teadmusloome ja ruumiseosed ümber paigutatud uutesse, kõiki meeli haaravatesse suhetesse ja virtuaalsetesse põimingutesse, mis toimivad ruumi ja kohalolu vahendajana, samuti kuidas hoida kriitilist distantsi, kui piir reaalse ja virtuaalse, arvutiga loodu ja käegakatsutava vahel trotsib taju, või milline see uus „praegu“ välja näeb ja tundub,“ kommenteerisid kuraatorid.

 

Näitusel osalevad kunstnikud aitavad meil anda sellele hetkele kuju, tuua selgust ning kirjeldavad, millest ilma jääme, kuidas muutume ja millised on praeguste kriiside digitaalsed „plakatilapsed“ ehk virtuaalsed tootemid. Eksponeeritavad kunstiteosed rõhutavad ja kommenteerivad põletavaid poliitilisi küsimusi hetkel.

 

Näitus on valminud rahvusvahelises koostöös uurimisprojekti „Teisel pool mateeriat“ („Beyond Matter“) raames, mis viib kultuuripärandi ja areneva kultuuri virtuaalreaalsuse piirile. Tallinna Kunstihoone on projektis osalenud 2019. aastast ning näitus ja selle kataloog tähistavad mitu aastat kestnud ettevõtmise lõppu. Koostööprojekt tegeleb visuaalkunsti loomisel ja vahendamisel toimuva nihkega, mis on suuresti tingitud arvuti- ja infotehnoloogia kiirest arengust, kõikjal olekust ning laialdasest kasutamisest. Projekti „Teisel pool mateeriat“ kaasrahastab Euroopa Liidu toetusprogramm „Loov Euroopa“.