Skip to main content

Lieven Lahaye ja Ott Metusala. Catalog nr 24. Kajastus

Kuraator Siim Preiman

„Catalog“ on kataloogimist käsitlevate väljaannete sari, mida aastast 2016 kirjutab Lieven Lahaye ja kujundab Ott Metusala. Trükised ilmuvad ebaregulaarselt ja neil pole kindlat vormingut. Väljaandeid on avaldatud postkaartide, näitusematerjalide, paberlennukite ja -mütside, ajalehtede, autokleebiste jms kujul.

 

Kataloogide koostamine on kõnealusel juhul seotud teabe organiseerimise ja aktiveerimisega. „Catalog“ keskendub eelkõige lühiajalise teabe väärtusele: trükistele, märkmetele, visanditele ja teisestele kirjutistele, aga ka amatööride valmistatud mööblile ja esemetele. Seda laadi teave tekib protsessi käigus ning selle eksistents on määratud olema üürike ja marginaliseeritud, ehkki haare võib osutuda ka laiemaks.

 

Tallinna Linnagalerii näituse keskmes on „Catalogi“ uue numbri ilmumine käimasoleva, teabe peaaegu nähtamatust käsitleva alasarja osana, mida esitletakse koos füüsiliste objektidega, nagu trükised, audioteosed ja esemed.

Lieven Lahaye (snd 1985 Belgias) on kunstnik ja kirjastaja, keda huvitab lühiajalise kestusega teabe ja amatöörlike tavade väärtus. Ta loob trükiseid, tekste, objekte ja performance’eid, et teavet kataloogida, taasaktiveerida, esile tõsta ning jagada. Lahaye õppis Gerrit Rietveldi akadeemias Amsterdamis ja LUCA kunstikoolis Brüsselis ning on osalenud residentuurides WIELS-is, Brüsselis ja Air Berlin Alexanderplatzil. Ta õpetab Eesti kunstiakadeemia graafilise disaini ja kaasaegse kunsti magistriõppe üliõpilastele kirjutamist.

 

Ott Metusala (snd 1988 Eestis) on graafiline disainer, kes keskendub tüpograafiale, raamatukujundusele ja kirjastamisele. Lisaks mitmesugustele omaalgatuslikele ja tellimusprojektidele juhib ta ka Gerrit Rietveldi akadeemia köitetöökoda.