Skip to main content

Zody Burke töötuba: Bimbo kväärimine

Oleme viimasel ajal olnud tunnistajaks bimboarhetüübi taasilmumisele poppkultuuris. Ehkki selle juured peituvad sooneutraalses etümoloogias, mõistetakse terminit „bimbo“ solvanguna kütkestavate naiste pihta, keda peetakse labaseks ja olemuslikult rumalaks. Väliselt järgib bimbo patriarhaadi reegleid ja ootusi. Naise keha on sageli ainus, mis kogu tema kogemusest inimesena nähtaval on. Ent ehkki bimboarhetüüpi seostatakse vähese arukusega, leidub palju näiteid, kuidas kultuuritegelased kehastavad ja kasutavad arhetüübi puudusi tänapäeva soodiskursuse ümberpööramiseks. Muu hulgas juhitakse tähelepanu nii neoliberaalse bosstüdruku-feminismi ebaõnnestumistele kui ka naiselikkuse kohta vastandlike vaadete läbikukkumisele. Kunstnikud on bimbokujundi abil hakanud väljendama tunnetuslikku ebakõla, mis toetab tänapäeva maailma ootusi naiselikkusele (ja laiemalt ka mehelikkusele).

Töötoas vaatleme kultuuriliste juhtumiuuringute ja kaasaegse kunsti näidete abil hüpernaiselikkuse etendamist kui nähtust. Arutleme hüpernaiselikkuse võimaluste ja piirangute üle suunata ebavõrdse hierarhia muutusi ning mõtiskleme bimboarhetüübi võimaliku rolli üle nii muutva või õõnestava subjektina kui ka kväärluse või naiste võimestamise kanalina. Tegusõnana võib „kväärimine“ viidata millegi vaatamisele läbi objektiivi, mis muudab vaadatava kummaliseks või häirib seda kuidagi. Kas bimbot on võimalik kväärida? Kas seda juba tehakse?

 

Pärast ettekannet ja avatud arutelu juhendab Zody Burke epoksiidsavi töötuba, kus osalejad saavad luua oma kunstiteoseid. Osalejad suunatakse töötama meediumiga, mida kunstnik oma töödes sageli kasutab. Samu materjale on kasutatud ka tema installatsioonis Tallinna Fotokuu põhinäitusel „Transs“.

 

Töötuba on piiratud 12 osalejaga, seega soovitame koha tagamiseks kiiresti registreerida. Registreerimisvormi leiab siit: https://forms.gle/S3PyjvSWyAsAS1CDA.

 

12.11 kell 14.00 Lasnamäe paviljonis
Arutelu kell 14.00
Töötuba kell 15.30
Facebooki sündmus