Skip to main content

Vanatühja jälil Kuuni

Kuraator: Corina L. Apostol

Konkursi tähtaega pikendatud kuni 24.03.

 

„Vanatühja jälil Kuuni“ on Corina L. Apostoli kureeritav näitus, mis esitab Balti riikide kunstnikele ja loovisikutele avaliku üleskutse Kuu üle värvida. Kuidas üksikkunstnikud või kunstnikerühmad sellise, sugugi mitte nii ebatõenäolise ülesandega tegeleksid?

 

Üleskutsele vastavad ettepanekud peaksid tõstatama küsimusi ning esitama ettepanekuid ja kommentaare, mis selgitavad sellise ulatusliku ettevõtmise korral tekkivaid küsimusi. Kuu on võimu sümbol, kuid ühtlasi on sellest saanud võimuvõitluse uus piir, sise- ja välissurve ning autonoomia ja koloniaalkontrolli heitluse paik. Milline on kunsti ja kunstniku roll neis võimumängudes? Keskendudes ühele alghüpoteesile, mida saab lahti mõtestada erinevatest filosoofilistest, praktilistest, poliitilistest ja sotsiaalsetest vaatenurkadest, kutsutakse kunstnikke mõtlema konteksti tähtsusele kunstis ja kultuuris, nagu seda meie ja teiste oletuste põhjal tajutakse.