Skip to main content
Tallinna Kunstihoone

Education

 

Võtmesõnad: inimlik ja mehaaniline, keha ja tehnoloogia, fantastiline ja faktiline

 

Kui sajandi eest oli foto kujutis paberil, siis nüüd ümbritsevad meid vilkuvad, plinkivad ja klikitavad pildid ja tihtipeale Me vaatame tänapäeval maailma läbi ekraanide.
Sel näitusel mõtisklevad kunstnikud selle üle, kuidas ja me vaatame ja mida näeme, mis rolli mängib seejuures tehnoloogia ja kuidas on lugu meie kehadega?
 Teosed avavad end meile, kui kaasame lisaks mõttele ka füüsilise ruumi kogemuse ja märkame oma tundeid.
*Transs on seisund, milles tajume maailma ja iseend “tavapärasest” erinevalt.

 

Programme pakume eri vanuse astmele:
Põhikooli I astmele (iga klassiga alusta esimesest):

“PUNKT, JOON JA PIND”

“OSADEST TERVIK”

“VÄRV JA VALGUS”

Iga programm koosneb kolmest osast: interaktiivne virtuaalne eeltund 45 min, näitusetund 60 min ning näituse loomine koolis. 

 

Põhikooli II ja III astmele

SÜVЕNEMISE KUNST

Süvenemise kunst viib meid teadlikule avastusretkele. Kuidas uurida kunsti nii, et see meile kõige põnevamalt avaneks? Katsetame, mis muutub, kui püüame saada kiiret ülevaadet või kui võtame aega kogu tähelepanuga sukeldumiseks. Kiirendame, et aeglustada, peatume, et näha, arutleme, et mõista ja liigume, et tajuda. Teadvustame, miks ja kuidas erinevad kunsti kogemise viisid meie jaoks toimivad, et saaksime omandatud oskusi ka hiljem rakendada.

Kestvus: 60 min

PS: Soovi korral saadaval ka gümnaasiumile

 

Gümnaasiumile

“MODERNISM” 

See programm on mõeldud toetuseks kunstiõpetajatele (katab poole gümnaasiumi esimesese kunstikursuse õppekava mahust) ja inspiratsiooniks õpilastele. Viimati sõnasid õpilased tagasisideks, et said tänu tundidele parema aimduse sellest, millised on 20. sajandi kunstivoolud, miks nad just sellised olid ja milline on kaasaegne kunst võrreldes modernismiga. Ja oli põnev!

“Modernism” koosneb kahest aktiivselt kaasavast virtuaalsest eeltunnist, näitusetunnist ja järelülesandest koolis. 

Esimese eeltunni kestus: 45-75 min vastavalt võimalusele; teine eeltund 45 min; näitusetund 60-90 min vastavalt soovile ja võimalusele. 

Haridusprogramm “Transs” (07.10-26.11.23)

 

Võtmesõnad: inimlik ja mehaaniline, keha ja tehnoloogia, fantastiline ja faktiline

 

Kui sajandi eest oli foto kujutis paberil, siis nüüd ümbritsevad meid vilkuvad, plinkivad ja klikitavad pildid ja tihtipeale Me vaatame tänapäeval maailma läbi ekraanide.
Sel näitusel mõtisklevad kunstnikud selle üle, kuidas ja me vaatame ja mida näeme, mis rolli mängib seejuures tehnoloogia ja kuidas on lugu meie kehadega?
 Teosed avavad end meile, kui kaasame lisaks mõttele ka füüsilise ruumi kogemuse ja märkame oma tundeid.
*Transs on seisund, milles tajume maailma ja iseend “tavapärasest” erinevalt.

 

Programme pakume eri vanuse astmele:
Põhikooli I astmele (iga klassiga alusta esimesest):

“PUNKT, JOON JA PIND”

“OSADEST TERVIK”

“VÄRV JA VALGUS”

Iga programm koosneb kolmest osast: interaktiivne virtuaalne eeltund 45 min, näitusetund 60 min ning näituse loomine koolis. 

 

Põhikooli II ja III astmele

SÜVЕNEMISE KUNST

Süvenemise kunst viib meid teadlikule avastusretkele. Kuidas uurida kunsti nii, et see meile kõige põnevamalt avaneks? Katsetame, mis muutub, kui püüame saada kiiret ülevaadet või kui võtame aega kogu tähelepanuga sukeldumiseks. Kiirendame, et aeglustada, peatume, et näha, arutleme, et mõista ja liigume, et tajuda. Teadvustame, miks ja kuidas erinevad kunsti kogemise viisid meie jaoks toimivad, et saaksime omandatud oskusi ka hiljem rakendada.

Kestvus: 60 min

PS: Soovi korral saadaval ka gümnaasiumile

 

Gümnaasiumile

“MODERNISM” 

See programm on mõeldud toetuseks kunstiõpetajatele (katab poole gümnaasiumi esimesese kunstikursuse õppekava mahust) ja inspiratsiooniks õpilastele. Viimati sõnasid õpilased tagasisideks, et said tänu tundidele parema aimduse sellest, millised on 20. sajandi kunstivoolud, miks nad just sellised olid ja milline on kaasaegne kunst võrreldes modernismiga. Ja oli põnev!

“Modernism” koosneb kahest aktiivselt kaasavast virtuaalsest eeltunnist, näitusetunnist ja järelülesandest koolis. 

Esimese eeltunni kestus: 45-75 min vastavalt võimalusele; teine eeltund 45 min; näitusetund 60-90 min vastavalt soovile ja võimalusele. 

Virtuaalne haridusprogramm Flo Kasearu näitusel “Elust välja lõigatud”

Kunsti supervõime on meid sügavalt kõnetada ja avada uksi olulistesse teemadesse. Nii saame rääkida asjadest, millest muidu ehk vaikiksime. Üheskoos kunsti avastamine avardab silmaringi ja toetab sotsiaalsete oskuste, eriti empaatia arengut. Just seepärast oleme taas välja toonud haridusprogrammi Flo Kasearu virtuaalnäitusel “Elust välja lõigatud.” Võrratult sügav ja seejuures mänguliselt lahenduskeskne näitus väärib jagamist ja selle teema – lähisuhted ja vägivald – on jätkuvalt aktuaalsed. Selleks, et programm jõuaks kõigini, keda see võiks toetada, pakume seda TASUTA ja videosilla vahendusel.

 

Flo Kasearu looming on sügav, väljakutsuv ja samal ajal mänguline. Oma kunstis kasutab ta erinevaid väljendusvahendeid – illustratsioonidest videoteosteni ning ruumi vallutavatest toataime installatsioonidest sümboolsete tool-objektideni.
Haridusprogrammides rändame läbi näituse peatükkide, astudes iga sammuga lähemale kontseptuaalsele kunstile ja selles peituvatele lugudele. Suuruste suhted teoste erinevate osade vahel viivad meid uurima proportsioone inimsuhetes, tuues arutlustes nähtavale lähisuhte vägivalla teema. Loome isiklikke seoseid ja leiame viise, kuidas ennast ja teisi toetada.

 

Programmi nimi: “Suurused ja suhted”

Vanus: Alates 4. klassist

Võtmesõnad: kaasaegne kunst, empaatia, peresuhted, proportsioonid

Kestus: 60-90 min, vajadusel 45 min

 

Virtuaalne haridusprogramm koosneb kolmest osast: kaasav ja arutlev ringkäik näituse virtuaalplatvormil virtuaal.kunstihoone.ee Kunstihoone haridustöötajaga, praktiline loovülesanne ja refleksioon.

Sobib hästi kunsti ja klassijuhataja tundi, lisaks haakub hästi ka inimeseõpetuse, matemaatika ja ühiskonnaõpetusega.

Registreerumine ja täiendav info publik@kunstihoone.ee

Alates II astmest ja gümnaasiumile

Haridusprogramm näitusele “Mis saab neist armsatest tüdrukutest?”
Kuraator Tamara Luuk

 

Näituse võtmesõnad: ntiikmütoloogia, naiste roll ühiskonnas, empaatia, emotsioonid, peresuhted, eneseväljendus, käsitöö, installatsioon, skulptuur, maal.

Programmide kestus: 60-90 minutit sõltuvalt grupi soovist

 

 

Seekord keskendume haridusprogrammides kunstnike võimele olla tähelepanelikud iseenda ja üksteise suhtes ning seda teostel väljendada. Näituse on keskmes tähelepanek, et haprus on vaprus. Kuraator Tamara Luuki on huvitanud, kuidas läheb naistel (ja meestel) tänases maailmas. Näitust uurides saavad meist enesekindlamad kunsti avastajad.

Haridusprogrammis süveneme teostesse ja avastame nendevahelisi seoseid kuraatori loodud tervikus. Märkame nii kunstnike kui enda tundeid, arendades nii (naiselikku) supervõimet: empaatiat.

Põhikool I aste

Punkt, joon ja pind
Programm „Punkt, joon ja pind” uurib mänguliselt geomeetriliste kujundite kaasahaaravaid ilminguid ja väljendusvorme kaasaegse kunsti näidetel.

 

Osadest tervik
Uudistame vormi erinevaid avaldumisviise ja kohti põnevate teoste näitel. Avastame samm-sammult, millest koosneb tervik ja kuidas tasapind muutub ruumiliseks.

 

Värv ja valgus
Sukeldume valguse ja värvide maailma! Programmis uurime, kuidas värvi ja valguse abil suunata ja hoida tähelepanu. Värv on kogemuslik, tajutav ja suhteline – katsetame, kuidas värv võib muuta ümbritseva omaduste ja tähenduste tajumist.

Tallinna Kunstihoone haridusprogrammid valmivad koostöös Sally Stuudio kunstikooliga.

 

Palume registreeruda aadressil publik@kunstihoone.ee.

Süvenemise kunst

Teema: aeglane vaatamine, kunstiteoste analüüsimine, näituse kogemine

Kestus: 60–90 minutit olenevalt rühma soovist

 

Süvenemise kunst viib meid teadlikule avastusretkele. Kuidas uurida kunsti nii, et see meile kõige põnevamalt avaneks? Katsetame, mis muutub, kui püüame saada kiiret ülevaadet või kui võtame aega kogu tähelepanuga sukeldumiseks. Kiirendame, et aeglustada, peatume, et näha, arutleme, et mõista ja liigume, et tajuda. Teadvustame, miks ja kuidas erinevad kunsti kogemise viisid meie jaoks toimivad, et saaksime omandatud oskusi ka hiljem rakendada. 

 

 

Vaatamise Kool PK I aste

Põhikooli esimesele astmele suunatud programm koosneb kolmest osast. 

 

  1. Punkt, joon ja pind (PK I)

Programm „Punkt, joon ja pind“ uurib punkti kui geomeetrilise kujundi kaasahaaravaid ilminguid ja väljendusvorme kaasaegse kunsti näidetel. Erinevate teemade ja tehnikatega tutvudes avastame, kuidas tantsivast täpist saab joon ning tekivad pinnad.

 

Näitusel “Mis sillutab teed uuele maailmale?” asetame end punktina sündmuste keskele ja loome õpilastega ühise ajajoone. Vaatame, kuidas luua tähenduslikke seoseid ja uurime, kuidas sõnad võivad vormuvad joonteks.

 

  1. Osadest tervik

Uudistame vormi erinevaid avaldumisviise ja kohti põnevate teoste näitel. Avastame samm-sammult, millest koosneb tervik ja kuidas tasapind muutub ruumiliseks. Mitmemõõtmeliste kunstiteoste erinevaid tahke ja tasandeid tutvustav programm võtab kuju loova argistest esemetest installatsiooni näol.

 

  1. Värv ja valgus

Sukeldume valguse ja värvide maailma! Programmis uurime, kuidas värvi ja valguse abil suunata ja hoida tähelepanu. Värv on kogemuslik, tajutav ja suhteline – katsetame kuidas värv võib muuta ümbritseva omaduste ja tähenduste tajumist.

 

Iga osa koosneb kolmest tunnist.

 

  • Virtuaalne eeltund

Igale näitusekülastusele eelneb teemat avav veebitund (eeltund), mille viivad läbi Kunstihoone haridustöötajad. Kunstihoone rikkalikust arhiivist pärit teoseid sisaldav interaktiivne eeltund aitab konkreetse teema lainele häälestuda nii, et Kunstihoones saab avastusrõõmule lisaks ka ära tundmist nautida.

 

  • Haridusprogramm näitusel

Näitusekülastusel uurime valitud teemat (nt “Osadest tervik”) käesoleva näitusest lähtuvalt. Aktiveeritud eelteadmised toetavad näituse sisukat kogemist ja uute teemasiseste seoste loomist.

 

  • Loovtöö koolis

Saadud inspiratsioonile aitab vormi anda järgmises koolitunnis valmiv loovtöö (järeltund). Õppimist toetab teatavasti meenutamine. Selleks ja praktilise ülesande juhendamiseks varustame Sind, armas õpetaja, järeltunni juhistega. Need on just nii defineeritud, et anda suund klassiga koos tegutsemiseks ja just nii vabad, et lubada loovusel voolata.

 

Registreeri veebilehel või saada e-kiri publik@kunstihoone.ee!

 

Kunstihoone haridusprogrammid sünnivad koostöös Sally Stuudio kunstikooliga.

Kunst ja kõlapind

Vanusele alates 13

Teema: kontseptuaalne kunst, proportsioonid ja inimsuhted

Erialane sõnavara: proportsioon, installatsioon, ühiskondlik kunst, sümbol, illustratsioon, kunstiobjekt, kontseptuaalne kunst

Kestus 60–90 minutit olenevalt rühma soovist

 

Flo Kasearu, kasutades erinevaid väljendusvahendeid, käsitleb kunsti mänguliselt, väljakutsuvalt ja kontseptuaalselt. Kohtame saalis nii inimesi ärritanud üllatavate pisiasjade illustratsioone, sügavaid videoteoseid kui ka sümboolsete tool-objektide ja toataimede installatsioone. Kõik need väljendavad näituse tervikidee üht tahku: peatükkidena rullub lahti lähisuhtevägivald ja selle võimalikud lahendused.

 

Vaatame, milliseid kontseptuaalse kunsti võtteid Kasearu kasutab. Uurime, kuidas proportsioonide ehk suurussuhete abil rääkida olulisi lugusid lähisuhetevägivallast ja sellest välja tulemise teekonnast. Saame teada, mis on taimedel ühist inimestega ja mis juhtub, kui mõni väike asi näib väga suur või vastupidi. Uurime ka, kuidas üksteist rohkem märgata ja toetada. Praktilise loovülesandena jutustame lugusid oma elust, kasutades teadlikult proportsioone ja anname neile vormi.

 

 


 

Antud haridusprogramm on saadaval ka näituse virtuaalplatvormil Zoomi vahendusel. Vaja on vaid head internetiühendust ja valmisolekut sukelduda kaasaegse kunsti põnevasse maailma! Meie haridustöötajad juhendavad tundi ja näituse põhjaliku veebiversiooni vahendusel oleksite justkui Kunstihoones kohal! Praktilise loovülesande kohandame teie võimalusi arvestades. Vaata lähemalt virtuaal.kunstihoone.ee. Virtuaalse haridusprogrammi tasu on 30 eurot.

 

 

Suurused ja suhted

Vanusele 5–12

Teema: proportsioon ja inimsuhted

Erialane sõnavara: proportsioon, installatsioon, ühiskondlik kunst, sümbol, illustratsioon, kunstiobjekt

Kestus 60–90 minutit olenevalt rühma soovist

 

Flo Kasearu looming on sügav ja samal ajal mänguline. Kunstnik kasutab erinevaid väljendusvahendeid joonistustest videoteoste ja ruumiinstallatsioonideni. Näiteks võime näha inimesi ärritanud üllatavate pisiasjade illustratsioone, ekraanil lahti rulluvat vanemate vaikset võimuvõitlust ja ruumi vallutanud kuivanud toataimi.

 

Noorematele õpilastele suunatud kunstitunnis „Suurused ja suhted“ uurime, kuidas proportsioonide ehk suurussuhete abil rääkida olulisi lugusid. Näiteks saame aimu muutuvatest reeglitest inimeste vahel, kui uurime ebaproportsionaalseid jooni mänguväljakutel. Saame teada, mis on saali jõudnud kümnetel taimedel ühist inimestega ja mis juhtub, kui kellelegi näib mõni väike asi väga suur või vastupidi. Äratame kunsti ellu oma liikumise ja ruumis paiknemisega. Nukrad ja mõtlemapanevad lood viivad meid küsima, kuidas üksteist rohkem märgata ja toetada. Praktilise loovülesandena jutustame lugusid oma elust, kasutades teadlikult proportsioone ja anname sellele vormi.

 


 

Antud haridusprogramm on saadaval ka näituse virtuaalplatvormil Zoomi vahendusel. Vaja on vaid head internetiühendust ja valmisolekut sukelduda kaasaegse kunsti põnevasse maailma! Meie haridustöötajad juhendavad tundi ja näituse põhjaliku veebiversiooni vahendusel oleksite justkui Kunstihoones kohal! Praktilise loovülesande kohandame teie võimalusi arvestades. Vaata lähemalt virtuaal.kunstihoone.ee. Virtuaalse haridusprogrammi tasu on 30 eurot.

 

Haprus ja vaprus

Haridusprogramm näitusele “Olge te hoitud ja armastatud”
Kuraator Tamara Luuk
Vanus: kohandame vastavalt vanusegrupile

 

Fookus: kunst sõnaülese tunnete väljendusvahendina
Kunstisõnavara: kontrast, metafoor, monokroomne, tonaalsus, fotograafia, installatsioon, arhitektuur, natüürmort, performance, art brut
Kestus: 60-90 minutit sõltuvalt grupi soovist
Osalemine näitusepiletiga
Palume eelnevalt registreeruda publik@kunstihoone.ee.

 

Seekord keskendume haridusprogrammis sõnulseletamatule ja uurime läbi kunsti nii enda kui kunstnike tundeid. Lubame näitusekogemusel voolata läbi keha ja meele. Mängime, avastame, arutleme. Arendame kirjeldavat sõnavara, pidades samas meeles, et pildikeel võib olla vahel sõna- ja ajaülene ning üks pilt võib öelda palju rohkem kui 1000 sõna. Praktilises loovosas kasutame teadlikult kontrasti kui kunstilist võtet ja loome kollaažitehnikas oma emotsioonide kaardi.

Kas kunsti saab? 7. osa: Kihid

 

Videos uurime koloriidimeistri Olev Subbi teoseid ja tema loominguga dialoogi astunud kaasaegsete kunstnike loomingut. Subbi maalidel on rikkalikult värvi- ja tähenduskihte, mis teevad teoste vaatamise põnevaks.