Skip to main content

Abstraktsioon kui avatud eksperiment

Kuraator: Mari Laanemets

Sirje Runge (EE), Zofia Kulik (PL), Dóra Maurer (HU), Falke Pisano (NL) koos Jüri Okase (EE), Benoît Maire’i (FR) ja Przemysław Kwiekiga (PL)

 

“Abstraktsioon kui avatud eksperiment” on radikaalselt lihtsustatud vormidele ja kunstniku üldistava mõtte sihikindlale rakendamisele pühendatud näitus. Selle eesmärk on näidata, kuidas formaalsetele eksperimentidele rajatud kunstipraktika viib suhestumiseni ühiskondliku ruumiga, inimese enesemääratlusega keskkonnas, mis teda ümbritseb.
Näitus ühendab Sirje Runge (s. 1950) 1970. aastate keskpaiku valminud joonistused ja maaliseeriad tema kui disaineri hariduse saanu linnakujunduslike töödega, näidates kunstniku püüdluste seost loomingulise mõttega mujal maailmas. Runge teoste dialoog Dóra Maureri (s. 1936 Ungaris), Zofia Kuliku (s. 1947 Poolas), ja Falke Pisano (s. 1978 Hollandis) loominguga annab võimaluse mõtiskleda geomeetrilis-konstruktiivse abstraktsiooni ja formaalsete eksperimentide tähendusvälja üle laiemalt.

Erinevatest regioonidest ja ajastutest pärinevate kunstnike tegevus torkab silma oma avatuse, leidlikkuse ja mängulisusega, mis kutsub kaasa mõtlema. Reaalsuse radikaalse eituse asemel otsivad nad teid kunsti enesekehtestamiseks muutuste algatajana. Nende eesmärk – inimeste enesemääratlemine vabale loomingulisusele avatud ja kaasavas kogukonnas – on eriti oluline ajal, mil loovuse potentsiaali on kaaperdanud neoliberalistlik kultuuritööstus ning abstraktse vormikeele kodustanud korporatiivne disain.

 

Intervjuu näituse "Abstraktsioon kui avatud eksperiment" kuraatori Mari Laanemetsaga

Näitus "Abstraktsioon kui avatud eksperiment" Tallinna Kunstihoones 15.09–04.11.2018. Kunstnikud Sirje Runge (EE), Zofia Kulik (PL), Dóra Maurer (HU), Falke Pisano (NL) koos Jüri Okase (EE), Benoît Maire’i (FR) ja Przemysław Kwiekiga (PL)

Posted by Tallinna Kunstihoone on Kolmapäev, 26. september 2018